четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Плащат таксите за градина на 35 ромчета по проект
На 2 октомври в залата на Общински съвет Ракитово бе презентиран новият проект, по който работи НПО „Бъдеще”-Ракитово. Проектът  „Равен старт в образованието” е на стойност 34 772.50 лв., а партньор е ОДЗ „Малина Тодорова” /централна сграда и филиал „Пионер”/, поясни Янко Кривонозов от фондация „Бъдеще”. Финансираща организация е „Тръст за социална алтернатива”, а целта на проекта е да се създадат  условия за равен достъп до образование и обучение на ромски деца от най – ранна възраст , чрез привличане в детски градини и създаване на благоприятна среда за  тяхната адаптация.  Ще бъдат поети месечните такси на 35 деца на възраст от 3 до 6 години, ще бъдат провеждани открити уроци за родителите, които трябва да участват активно в обучителния процес, обясниха от  НПО „Бъдеще”. Вече са  закупени и нови помагала и учебни пособия за всички деца. По проекта ще работи и образователен медиатор за заздравяване връзката учител - родител – дете. Една от важните цели на проекта е да се променят нагласите на родителите към ранното детско образование, повишат уменията им  за подкрепа и засили мотивацията им за записване на децата им в детски градини или предучилищни групи. Срокът на изпълнение на проекта е септември 2013 г. – юли 2014 г.