вторник, 24 юни 2014 г.

На  27-ми, 28-ми и 29-ти юни в Несебър ще се проведе поредното обучение по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения" по договор №13-22-116/14.01.2014 г. Четиридесет и двама служители на общинска и кметските администрации ще слушат лекции на тема "Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация". Заложените обучителни модула са три:  "Стресори в работната среда, професионално прегаряне и умения за справяне", "Изграждане на ефективни междуличностни отношения"и "Делова комуникация и ефективност на работното място". Приключи и обучението  по ИТО-9-2013 ECXEL  за напреднали към инстититута по публична администрация. В момента тече четиримесечното чуждоезиковото обучение , което ще продължи до 19.08.2014 г.

Целта на проекта е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Ракитово. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация. Стойността на проекта е 87 261,94 лв. с продължителност- 9 месеца за периода 14.01.2014 – 14.10.2014г.