сряда, 6 юни 2012 г.

ОИЦ-Пзарджик презентира дейноста си и възможностите за финансиране от ЕС в РакитовоОбластен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик проведе изнесено информационно мероприятие в град Ракитово на 6 юни в заседателната зала на Общината. Присъстваха представители на общинското ръководство и  администрация, представители на трите центъра за социални услуги, на детски градини и училища, на НПО-сектора.
Функциите и дейностите на ОИЦ, както и приоритетите в информирането на гражданите на областта  бяха нагледно представени от управителя на центъра Радослав Пешалов. Бяха изнесени и презентации за отворени схеми и възможностите за финансиране на проекти от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС посредством Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» от Анна Генчева - експерт «Комуникация, информация и логистика» Презентирани бяха и схемите «Помощ в дома», «Живот в общността» и «Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства» по приоритетни оси 5 и 4 на програмата, по които желаещите могат да бъдат ползватели на финансиране от ЕС.