сряда, 4 юли 2012 г.

Общинските съветници ремонтират паметник от собствената си издръжка


 
   Поредното редовно заседание на общински съвет-Ракитово се проведе на 29 юни. Това е третата сесия за този месец, като два пъти преди това съветниците бяха свиквани извънредно.   По предложение на председателя на общински съвет Ракитово-Валентин Хаджимосков, местните парламентаристи решиха да отделят 1 500 лв. от собствената си издръжка за ремонт на паметника на загиналите във Втората световна война. Паметника до банята има нужда от освежаване, което включва почистване на теч, възстановяване на букви, възстановяване на счупени плочи и измиване.
  На тази сесия бе гласувано положително и създаването на общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”, което наследява функциите и бюджета на досега действащия Социален патронаж. Идеята на центъра е да изхранва  училищата и центровете като кухня-майка, като промяната е във връзка с кандидатстването на Общината по проект „Помощ в дома” по ОП РЧР на стойност 250 000лв. Приета бе Наредба за организация и управление на гробищните паркове и във връзка с нея се гласуваха  промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Същите можете да видите в сайта на Общината на адрес http://rakitovo.net/. Своя положителен вот Общинският съвет даде и относно кандидатстването на Общината по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  „Образователна интеграция на лицата и учениците от етническите малцинства”. Проектът ще бъде осъществен с партньорското участие на ОУ „Христо Ботев”-Ракитово. Беше одобрено и предложението относно кандидатстването  на църквата „Св. Св Константин и Елена” - Костандово  за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ за реконструкция и ремонт на църквата.
Общински съвет-Ракитово даде картбланш и за кандидатстването с проектно предложение за екопътека „Цигов чарк” и екопътека „Лепеница” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от  Програма за развитие на селските  райони 2007-2013г. /ПРСР/.
   Беше одобрено и предложението за закупуването на хардуер за библиотеката в град Костандово.
   Пореден зов за помощ уважиха съветниците, като гласуваха отпускане на средства на гражданката Зорка Гелина.