четвъртък, 5 юли 2012 г.

Театър "Мим-Арт" представи „Женско царсттво в Ракитово”


  На 4 юли в залата на читалище „Будилник” се състоя втората премиера на една от най-забавните комедии на българския драматург Ст. Л. Костов -“Женско царство” от 1931 г. Втората премиера на комедията е не случайно в Ракитово, защото адаптацията, режисурата и постановката са на нашия съгражданин  Николай Ташев. Интересен е и фактът, който той сподели от сцената, че преди 40 г. в Ракитово се е играла същата комедия, поставена от неговия баща - Георги Ташев.
  Залата по време на представлението беше препълнена, актьорите получиха поздравителен адрес и кошница с цветя от кмета на общината и много аплодисменти от публиката. Раздялата беше с обещание за ново гостуване.

  В комедията, като в една забавна приказка се разказва за това, какво би се случило в едно Балканско общество, ако властта е в ръцете на жените и те отнемат мъжката мощ. Точно това е направено на шега от двамата светии - Св. Петър и Св. Никола. Играейки си със съдбите на хората и осъзнавайки грешките си, в края на приказката те оправят нещата.
  Пиесата по хумористичен начин провокира забавния прочит на вечно актуалната тема за взаимоотношенията между половете и стремежите им за надделяване. Авторът саркастично показва протеста и възмущението си от нравствеността на своето време. И така от създаването на текста до наши дни, макар и с нов прочит „Женско царство” се явява изразител на патриархалните норми.
Спектакълът излага на преден план актуалната проблематика от съвременния свят на българина - насилието, желанието за власт, патриархалните догми и от друга страна – стремежът към любов и чисти отношения.
Противопоставяне на грозно и красиво, добро и лошо, агресивно и добронамерено завършва с хепи енд в края на комедията „Женско царство”.