вторник, 23 октомври 2012 г.

Приключи санирането на пет сгради в общината, започва това на още триСОУ "Св. Кл. Охридски"-Ракитово
Почти приключи санирането на СОУ „Кл. Охридски”-Ракитово, ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово, НЧ „Просвета”-Костандово, ЦДГ „Славейче”-Костандово, ОУ „Христо Ботев”-Дорково. Санирането на петте сгради започна през месец юни. Работата беше по подписано споразумение с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по линията на енергийната ефективност, заедно с фонд „Козлодуй”, които финансират тези санирания.  

Межувременно започва работата по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”. Изпълнението на проекта включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност чрез специфични дейности – ремонт и саниране сградите на СООУ «Христо Смирненски» - гр. Ракитово, ЦДГ «3-ти март» - с. Дорково и ЦДГ «Митко Палаузов» - гр. Ракитово. В СООУ «Христо Смирненски» - гр. Ракитово ще бъде сменена  дограмата, ще се напарви топлоизолация на външните стени и на покривите, ще бъде подменена  горелката на котела. Също така, всички осветителните тела ще бъдат сменени с енергоспестяващи. В ЦДГ «3-ти март»- с. Дорково също ще бъде сменена дограмата, ще бъде направена топлоизолация на външните стени и на покривите, както и топлинноизолиране на подовете. Също така ще бъде сменен котела на дърва с котел на пелети. Ще бъде монтирана соларна инсталация за топла вода и ще бъдат подменени осветителни тела с енергоспестяващи. В ЦДГ «Митко Палаузов» ще бъде сменена  дограмата, ще се направи топлоизолация на външни стени, на покривите и на подовете. Ще бъде подменен котела на дърва с котел на пелети. Ще се смени отоплителна та инсталация и ще се монтира соларна инсталация за топла вода. И тук осветителните  тела ще бъдат заменени с енергоспестяващи.