сряда, 31 октомври 2012 г.

С общи усилия срещу войната на пътяРодителска среща, посветена на безопасността на движението по пътя

На 30 октомври в залата на читалище „Будилник-1898”-Ракитово се проведе родителска среща, инициирана от постоянната училищна комисия по безопасност на движението към СОУ „Св. Кл. Охридски”. Мероприятието бе провокирано от зачестилите пътно транспортни произшествия с участието на ученици. На срещата присъстваха и представителите на РУ „Полиция”- инсп. Просеников и инсп. Гълев. Ръководството на училището, както и полицаите, отправиха апел към родителите да бъдат бдителни и отговорни за поведението на децата си на пътя. С общи усилия трябва да се осигури безопасността на децата на пътя – от училището уведомиха родителите, че ако имат конкретни предложения, може да ги входират при секретарката всеки работен ден между 14:00 и 17:00 часа. Също така, училищната комисия по безопасност на движението и ръководството на училището излязоха с конкретни искания към общинската комисия по безопасност на движението. Те включват поставянето на пътни знаци „Влизането забранено” пред централния вход на училището и пред зоната, обособена като пешеходна алея; да се освежат пешеходните пътеки в района на училището; монтирането на самозахранващи се светлинни знаци „Внимание деца” или „Пешеходна пътека”; поставянето на  предпазна ограда, ограничаваща внезапно изскачане на улицата, пред малката врата на големия вход; осигуряването на средства и материали за обзавеждане на кабинет по БДП; изграждането на площадка за безопасно и майсторско управление на велосипед за развиване и усъвършенстване на практически умения в реални пътни условия и като средство за разнообразвяне процеса на обучение. Исканията са във връзка с решение на Общото събрание на ООН за обявяване на периода 2011-2020 г. за „Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата”, в изпълнение на решението на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на БДП за обявяване на месец октомври за месец на „Пешеходната безопасност” и в навечерието на Световния ден на възпоминание на жертвите от ПТП.
СОУ "Св. Климент Охридски" стратира и благотворителна кампания за набирането на средства в помощ на пострадалия при ПТП ученик Иван Нунев. Кутия е поставена в училището.