сряда, 26 септември 2012 г.

Започна изграждането на „Плиоценски парк - Дорково“На 25.09.2012 г.  в Дорково, Община Ракитово бе направена първа копка по проект „Създаване и популяризиране на културно–исторически продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”“, съфинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.
Фирмата, изпълнител на строително-ремонтните дейности, има задачата да изгради т.нар. „Плиоценски парк“, който ще се намира на Палеонтологичното находище в село Дорково. Целта е да се създаде нова туристическа атракция – възстановка на флората и фауната в Чепинския край от ерата на Плиоцена. На входа на музейната експозиция посетителите ще бъдат посрещани от мастодонт в естествен размер и ще имат възможността да чуят звуците на животните, населявали района пред 4,5 милиона години, чиито кости са намерени в Дорково.
Преди да разбие шампанското Любомир Петков, кмет на общината, заяви, че се надява проектът да бъде изпълнен в срок и по този начин районът да се възроди, а Дорково и Ракитово да се превърнат в популярна туристическа дестинация и в атрактивно място за хора с интерес към археология и история.