четвъртък, 28 март 2013 г.

Община Ракитово с ново ръководство за един ден по проект на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден”


Сесия на ОбС
Оперативка :)
  Кмет за един ден стана дванадесетокласникът Ангел Цигов, а негови заместници - Радостин Петков, Невена Карагьозова и Росица Зайкова. Общо дванадесет ученици  заеха ръководни длъжности в Община Ракитово и в Общински съвет-Ракитово, а ученичката Гергана Прагова беше старши експерт „Образование и култура” в Община Пазарджик. Мероприятието се проведе на 28 март във връзка с инициативата  на Джуниър Ачийвмънт България  - “Мениджър за един ден”. Учениците бяха посрещнати от кмета на общината Любомир Петков, след което бяха разпределени на пожеланите от тях ръководни длъжности.  Кметът за един ден Ангел Цигов проведе оперативка. В същия ден се проведе и редовната сесия на Общински съвет-Ракитово, на която се изяви председателят за един ден Марин Рогов.  В края на деня младежите и девойките получиха сертификати от  Джуниър Ачийвмънт и плакети от Общината Ракитово.сряда, 27 март 2013 г.

Трио „Ракита” отново първи на областен конкурс
Трио "Ракита" при СОУ "Св.Кл.Охридски" с ръководител Емил Ганев взеха участие в Трети музикален конкурс "Георги Брегов" в Пазарджик на 16 март. Девойките бяха наградени безапелационно за втора поредна година с първото място в тяхната категория, въпреки силна конкуренция от цялата област. Освен диплома за първо място и грамота за участие, грамота получи и ръководителят Емил Ганев. Групата се представи под акомпанимента на цял оркестър: Цанко Рабчин - тарамбука , Красимир Прагов тамбура и Емил Ганев – акордеон.

Оформен е списъкът с потребителите на услугата "Помощ в дома"
Информация относно изпълнение на дейностите по Проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
с Регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0011-С0001
„ Помощ в домашна среда” с бенифициент Община Ракитово
    На 22.03.2013 от ДСП-Ракитово в Община Ракитово  бе предаден Приемо – предавателен протокол с приложени към него списъци на кандидат – потребителите в низходящ  ред, според крайната оценка на потребностите им одобрени за потребители на услугата  „личен помощник”, „  социален помощник”, „домашен асистент” .
Всички  оценени  кандидат – потребители  са уведомени за  крайния резултат с уведомителни писма. Списъкът с класирането, включващ всички кандидати,  е изнесен на информационното табло в сградата на Общината.
Предстои подписване на протоколи между преките доставчици на услугите и потребителите, така нареченото  „ напасване на двойките”.
   От 08.04.2013 година предстои тридневно въвеждащо обучение на Персонала за  услуги в домашна среда, за тези които ще бъдат за пръви път  преки доставчици. На участниците в предишни  сходни проекти притежаващи сертификати за преминали обучения не се предвижда въвеждащо  обучение по настоящия проект.

Ученици стават мениджъри за един ден
  12 ученици ще заемат ръководни длъжности в Община Ракитово на 28 март във връзка с инициативата  на Джуниър Ачийвмънт България  - “Мениджър за един ден”. Учениците ще бъдат посрещнати от кмета на общината Любомир Петков и ще се запознаят на място с ролята и правомощията на местната власт, след което ще бъдат разпределени на пожеланите от тях ръководни длъжности.  Накрая младежите ще получат сертификати и плакети от Общината.
  Инициативата  “Мениджър за един ден”се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета - 16-23 годишни. Чрез тази симулативна трудова борса на “Джуниър Ачийвмънт” учениците придобиват и тренират уменията си да се представят и оценяват своята конкурентоспособност, а домакините от своя страна правят минипроучване на млади и перспективни кадри, които да бъдат поканени и за летни стажове.

понеделник, 25 март 2013 г.

Тодоровден в РакитовоНай-красивият кон в Ракитово-Боби :)
 В Ракитово спазиха традицията навръх Тодоровден да се провеждат конни състезания. На 23 март на пътя между Ракитово и Костандово  в състезанията  се включиха около тридесет коня. Надбягванията бяха в три категории  - малка, средна и голяма кушия. В първата се класираха: на първо място Димитър Богданов с кон Гошо, на второ - Ангел Игнатов с кон Вихър, а на трето – Мустафа Топчиев с кон Боби. На втората кушия победител стана Методи Татов с кон Мечо, среброто остана за  Ангел Игнатов с кон Тодор, а бронза - за Асан Мачев с кон Мечо. На най-дългата кушия пръв излезе конят на Димитър Богданов - Гошо, втори стана този на Мустафа Топчиев. Трета стана една дама – кобилата Моника на Димитър Караманов. В конкурса за най-красив кон се отличи Боби на Джамал Медов, първи подгласник  стана Гошо на Димитър Мечев, а втори – конят на Георги Димов. Участниците и събралото се мнозинство поздравиха кметът на общината Любомир Петков и зам.-кметът – именник в същия ден, Тодор Тодоров.