петък, 15 март 2013 г.

Всички електромери подлежат на задължителна регулярна метрологична проверка, съобщават от EVNВъв връзка с повишения интерес относно дейността на EVN България за метрологичен контрол на електромерите, от дружеството  уточняват  следното:
  • Като собственик на средствата за търговско измерване (електромери) EVN България е задължена от „Закона за измерванията”, от ‘’Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” (ДАМТН) и от „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол”, да извършва периодичен метрологичен контрол на електромерите. Това означава, че през определен период от време всеки електромер трябва да бъде технически проверен от независима лаборатория, която е акредитирана със заповед от ДАМТН. Периодът, през който се извършват тези проверки също се определя със заповед от Председателя на ДАМТН.
  • Целта е проверките да гарантират точното измерване на консумираната електроенергия. За това е необходимо всички електромери да са в срока на валидност на проверките, което да гарантира метрологичните им характеристики. Такива проверки се извършват на всички електромери, независимо от техния тип – механичен или електронен.
  • Проверката е за сметка на дружеството и се извършва регулярно в цяла Югоизточна България в зависимост на това кога е била последната метрологична проверка на всеки един от електромерите, собственост на дружеството.
  • Всеки монтиран електромер има пломба или стикер за извършена проверка от оторизираната за това лаборатория, както и съответен знак, че уредът може да се използва като измервателно средство за ел.енергия.
  • Електромерите, които се монтират, са одобрени като тип от Българския институт по метрология или отговарят на европейската MID директива (Меasuring Instruments Directive).
  • Като част от процеса на подмяна на електромери, с цел метрологичен контрол, дружеството винаги се стреми да уведоми клиентите лично. В случаите, когато по обективни обстоятелства това не е възможно, клиентите получават протокол с попълнените данни при смяната на електромера. В протокола е записано, че сваленият електромер се пази седем дни в съответния обслужващ център. В рамките на тези седем дни клиентите имат възможност лично да сравнят данните, попълнени в протокола, който са получили. След тези седем дни електромерът се изпраща за проверка в оторизирана външна лаборатория по гореупомената процедура.
С оглед на гореизложеното EVN България се надява да внесе успокоение сред клиентите, че проверката на електромери е първо в тяхна полза, гарантираща точното измерване на консумираната електроенергия и второ е дейност, която компанията е задължена да извършва по определен график и регламент на българското законодателство.