четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Видеоекран информира жителите на община Ракитово за административните услуги и новоститеВидеокран и киоск терминал бяха монтирани на входа на административната сграда на Общината и пред кметския кабинет на 31 октомври. Електронното оборудване ще информира по най-модерния начин за предлаганите от Общината административни услуги, както и за друга полезна за гражданите и бизнеса информация. Хардуерното оборудване е проект Е-ПОДЕМ-европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт, финансиран по ОП „Техническа помощ”. Останалото оборудване– сървър, компютърна конфигурация, принтер  и широкоформатен скенер А0 ще се ползват изцяло за работа с Електронната система за управление  и контрол на проектите по Оперативните програми.

Нова цветна, уютна и просторна стая за занимания по интереси откриха в СОУ "Св. Кл. Охридски"-РакитовоНа 31 октомври официално бе прерязана лентата  на нова стая за занимания по интереси в СОУ "Св. Кл. Охридски"-Ракитово за учениците от 1-ви до 4-ти клас. Новото помещение е  оборудвано благодарение на спечелен проект по национална програма "Училището-територия на учениците"-модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап". Трикольорa прерязаха Боряна Консулова – старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища към РИО-Пазарджик, Валентин Хаджимосков-председател на Общински съвет-Ракитово и Дафинка Станкова-ръководител на проекта. След словото на директорът Таня Гаралова и поздравленията от гостите, тържествен водосвет отслужи отец Стоил Лазаров при храм „Св. Вкмца Неделя”.  Щастливи с новата придобивка, учениците поздравиха гостите със стихчета и песнички.

сряда, 30 октомври 2013 г.

Община Ракитово стартира дейности по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”На 28.10.2013 г. кметът на община Ракитово Любомир подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-92/28.10.2013г. по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.
Целта на проекта е увеличаване резултатността на работа на общинска администрация Ракитово посредством подобряване процеса на разработване и прилагане на политики на общината в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни. В резултат на дейностите по проекта, Община Ракитово ще има разработен и въведен ефективен цялостен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики.  Ще бъдат проведени съпътстващи обучения във връзка с разработените правила и методики за мониторинг и контрол; изготвена последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Ракитово за периода 2007-2013 г.; изготвени серия от анализи, проведени  проучвания и изследвания за разработване на Общинския план за развитие на община Ракитово; разработен Общински план за развитие на община Ракитово за периода 2014-2020.
Стойност на проекта е  73 420,32 лв. с ДДС, а срокът  на изпълнение – 9 месеца.

вторник, 29 октомври 2013 г.

„Бояна”-Костандово и „Овчарска песен”-Дорково представиха общината на 10-ти Национален фестивал на Мъжките фолклорни певчески групи


Ансамбъл "Овчарска песен"-Дорково
Ансамбъл "Бояна"-Костандово

Две местни групи – „Бояна”-Костандово и „Овчарска песен”-Дорково, представиха общината на 10-ти Национален фестивал на Мъжките фолклорни певчески групи в Разлог на 5 октомври. Общо 45 групи и 30 индивидуални изпълнители от страната се включиха във фестивала, който е единственият по рода си фестивал за автентичен мъжки фолклор в България.  „Овчарска песен”-Дорково грабнаха специалната награда на журито, а „Бояна”-Костандово добавиха в колекцията си поредната Грамота за участие. Традицонно фестивалът се проведе под мотото „От древността към вечността”. Културната проява е част от празничната програма по повод деня на Разлог -24 октомври. Организатори на музикалния празник са община Разлог и Читалище "15 септември 1903" в града,  със съдействието на Министерството на културата и Фондация "Старата България". Тази година фестивалът беше журиран от акад. Николай Кауфман, проф. Димитрина Кауфман, Петьо Кръстев – главен художествен ръководител и диригент на оркестъра на Ансамбъл „Пирин” Благоевград, Даниел Спасов и доц. Георги Гаров.

понеделник, 28 октомври 2013 г.

ПОКАНАНа 1-ви ноември 2013г. /петък/

от 18.00ч. в салона на ОНЧ "Будилник"-1898

ще се проведе честване на 


Деня на будителя-

" 100 години театрална дейност "


посветен на театралните ръководители и

дейците на театралното изкуство в Ракитово


Заповядайте!