четвъртък, 17 октомври 2013 г.

До края на годината животновъдите трябва да отговарят на условията за гледане на животни в населените местаСреща със животновъди се проведе в залата на Общински съвет-Ракитово на 17 октомври. На мероприятието присъстваха кметът на Общината Любомир Петков, екологът Ангелина Узунова, арх. Георги Янакиев, експертът към общинска служба по  земеделие Иван Иванов, ветеринарният лекар Александър Семерджиев. На срещата бяха изяснени подробно изискванията по Наредбата за реда и условията за гледане на животни в населените места в община Ракитово. В нея са  регламентирани  реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Ракитово, както и взаимоотношенията между общинската администрация и собствениците им.  Цялата Наредба е качена на сайта на Общината www.rakitovo.info .