петък, 31 юли 2015 г.

Нов общински съветник се закле три месеца преди изборите в Ракитово      Новото попълнение на Общински съветник-Ракитово се казва Момчил Цанков Балиев от квотата на ДПС и той влезе на мястото на напусналия Емил Лещаров.  Клетвата бе положена на редовното заседание на Общински съвет-Ракитово на 30 юли.
     На заседанието обновеният Общински съвет гласува положително отчета на бюджета  на средствата за сметки от ЕС, както и отчета за състоянието на общинския дълг. Гласувана бе и актуализация на общинския бюджет. Общинските съветници гласуваха издаването на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ във връзка с проекта за противопожарната кула. За пореден път местните бащици не можаха да постигнат единомислие относно приемането на Наредба за принудително изпълнение за премахването на незаконни строежи. Гласувани бяха наложителни промени в Наредбата за определяне и администриране на местните цени и такси на услуги, касаещи издаването на разрешения за сеч на до 5 броя дървета в селскостопански земи извън горски фонд и в урбанизирани територии. Разгледани бяха още няколко пункта, свързани с разпореждане с общинска собственост, разрешения за изработване и одобряване на ПУП. Традиционно бяха гласувани и няколко молби за отпускане на финансова помощ. Не бяха одобрени исканията на дофинансиране на мероприятията по честване на 85-години Пещерно дело в Община Ракитово.

понеделник, 27 юли 2015 г.

Община Ракитово успешно приключи още един проект с европейско финансиране
   Община Ракитово приключи успешно проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Общата стойност на проекта възлиза на 47 546,06 лв.
    
Общата цел на подписания договор бе повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в община Ракитово. Тази обща цел се постигна чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на компетентността на общинските служители в работата на община Ракитово и подобряване на мотивацията на общински служители за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
    С доброто изпълнение на проекта Община Ракитово ще постигне още повишен капацитет на служителите в община Ракитово чрез подобряване на квалификация и повишаване на мотивацията.
В рамките на проекта бяха изпълнени и основните дейности по проекта, бяха обучени общо 24 служители на администрацията на община Ракитово в курсове от каталога на ИПА, 17 обучени служители по 2 специализирани обучения и общо 52 служители, за които бяха проведени групови изнесени обучения.
     Резултатите от изпълнението на проекта доведоха до подобряване на работата на общинската администрация, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.

петък, 24 юли 2015 г.

Ансамбъл „Овчарска песен” с отличие от Рожен
Ансамбъл „Овчарска песен” при НЧ „Св.Св.Кирил и Методий – 1919 г.” – с. Дорково с художествен ръководител Атанаска Челепиева,  взе участие във фолклорен конкурс „Рожен” от Събора на народното творчество и животновъдство „Рожен” 2015, който се проведе от 17 до 19 юли. За доброто си представяне дорковци получиха плакет и  грамота за II –ро място. Фолклорният конкурс „Рожен“ е за автентичен фолклор и етнокултура, демонстрация на традиционни занаяти, откриване на етнографски и музейни експозиции, изложение на животни, млечни и месни продукти от фермата, изложение на био храни и напитки, народни борби, кулинарни шоута и чевермета, конни атракции, както и народни веселби и нестинарски игри.
„Рожен“ - Събор на народното творчество и животновъдството се организира съвместно от Сдружение с нестопанска цел "Рожен-наследство в бъдещето" и Община Смолян, след деветгодишно прекъсване.

четвъртък, 23 юли 2015 г.

ПРОГРАМА НА 17-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ДОРКОВО 2015 Г.


31.07.2015 г./петък/
20.00 ч. – Дефиле на всички международни състави и домакините от с.Дорково.
20.30 ч. – Церемония по откриване на фестивалните дни и ритуал по вдигане на знамената.
21.00 ч. – Поздравителен концерт на чуждестранните групи  и домакините.
22.00 ч. – Празнично увеселение 

01.08.2015 г. /събота/
08.30 – 9.00 часа – Посрещане на самодейните колективи от страната.
9.00 часа – Дефиле
9.15 часа– Тържествено начало на ХVII– ти Международен фестивал за автентичен фолклор Дорково`2015
 09.15 часа - Песнопой, Пловдив
                    - Момина Клисура, Белово
                   - Велинград, Пазарджик
09.30 часа -  Дъбравите, Пазарджик
09.45 часа – Мламолово, Бобов дол
10.00 часа-  СЛОВАКИЯ
10.30 часа-   Буйново,Смолян
10.45 часа – Радомир, Перник
                   - Първомай, Петрич
11.00 часа –Струма, Сандански
11.15 часа -  Пролом, Карлово
                  - Белчин, Самоков
11.30 часа-  СЪРБИЯ
12.00 часа –Калугерово, Симеоновград
12.15 часа -  Пловдив
12.30 часа-  Пищигово, Пазарджик
12.45 часа – Кочан, Сатовча
13.00 часа  -КИПЪР
13.30 часа-  Белово,Белово
13.45 часа – Пазарджик
14.00 часа – Бистрица, Дупница
14.15 часа – Средец, Бургас
                   - Крушари, Добрич
14.30 часа-  Караджово, Садово
 14.45 часа –Калоян, Вълчи дол
15.00 часа-  Баня,Панагюрище
                  - Симитли, Сандански
15.15 часа -  Марица, Самоков
15.30 часа-   Девин-ПК
15.45 часа -  Сталево, Димитровград
                   - Разлог, Благоевград
16.00 часа  - Хасково
16.15 часа – Овчарци, Сапарева баня
16.30 часа  - Бряст, Хасково
                   - Сапарево, Кюстендил
16.45 часа – Средище, Кайнарджа
17.00 часа – ЧЕРНА ГОРА
17.30 часа-  Кочево, Садово
17.45 часа – Голешово, Сандански
18.00 часа- ИТАЛИЯ
                  - Бабяк,.Белица
18.30 часа-  Сапарева баня, Кюстендил
18.45 часа – Карабунар, Пазарджик
19.00 часа – -  Карнобат
                    -  Говедарци,   Самоков  
19.15 часа -   Зидарово, Созопол
19.30 часа -  Калипетрово, Силистра
19.45 часа-  Айдемир, Силистра
               
02.08.2015г. /неделя/
                 - Драчево, Бургас
                 - Средец, Бургас 
09.00 часа – Пролом, Карлово
                  - Зорница, Бургас
                  - Орлинци, Бургас
09.15 часа – Брани поле, Пловдив
09.30 часа -  Хаджиево, Пазарджик
09.45 часа -  Септември, Пазарджик
10.00 часа- ЧЕРНА ГОРА
10.15 часа – Симеоновград, Хасково
                  - София
10.30 часа-   Грашево,Велинград
10.45 часа -  Змейца, Доспат
                   – Костандово, Пазарджик
11.00 часа –ИТАЛИЯ
11.30 часа-   Симеоновец, Пазарджик
11.45 часа -  Драгиново, Пазарджик
12.00 часа – КИПЪР
  12.30 часа-   Бял извор, Опан
12.45 часа -  Сърница, Велинград
13.00 часа  -СЛОВАКИЯ
                   - Юруково, Якоруда
13.30 часа-   Доспат -МФГ
13.45 часа -  Оризово, Братя Даскалови
14.00 часа – СЪРБИЯ
                   - Косача, Перник
14.30 часа-  Коритен, Крушари
14.45 часа -  Ягодина,Смолян
15.00 часа -  Борино,Смолян
15.15 часа -  Розово, Пазарджик
15.30 часа-   Първомай,Петрич
15.45 часа -  Доспат-ФГ „Доспат”
                   - Горна Гращица, Кюстендил
16.00 часа  - Бегунци, Карлово
                   - Говедаре, Пазарджик
16.15 часа - Васил Левски, Карлово
16.30 часа-  Ихтиман – ДТС
16.45 часа – Михилци, Хисаря
17.00 часа –  Калугерово, Правец
17.15 часа –Гълъбово, Пловдив
17.30 часа-  Ихтиман – „Ихтиманче
17.45 часа – Варвара, Пазарджик
18.00 часа-  Панагюрище, Пазарджик
18.15 часа –  Лозница, Разград
18.30 часа  -  Манастирци, Разград
18.45 часа – Алеко Константиново, Паз.
19.00 часа  – Стрелча,Пазарджик
19.15 часа -  Царацово, Пазарджик
19.30 часа - Дорково
20.00 часа-    Галаконцерт на  Международните групи

Детска вокална група „ДЪГА“ на първо място на „Дъга над Клептуза“Детска вокална група „ДЪГА“ с ръководител Стоян Арабов  грабна първото място в раздела за групи на шестото издание на международния конкурс за млади таланти „Дъга над Клептуза“, който се проведе на 17, 18 и 19 юли във Велинград.  120 индивидуални участници, 7 дуета и 8 вокални групи се състезаваха във фестивала. Началото   бе  дадено на 17 юли с фестивалния химн, а заместник-кметът на община Велинград Георги Янчев откри фестивала.  Предеседател на журито бе композиторът Светослав Лобошки, а членове -  всеобщата любимка Тони Димитрова, и  “двигателят на “Пирин фолк” и автор на много от хитовете на Силвия Кацарова Валентин Пензов. Фестивалната програма в 5 възрастови групи бе разпределена в 3 дни, като в първите два се състезаваха индивидуалните изпълнители, а в последния - дуетите и групите. Тази година най-добрите участници получиха възможност за изява на сцената на Празниците на културата в две последователни вечери - в събота бе концертът на спечелилите сребърни и бронзови отличия, а в неделя - гала концертът на победителите. Заместник-кметът Георги Янчев поздрави и награди победителите в конкурса . Нашите момичета получиха Грамота, Диплом и Плакет, а отделен Диплом за музикален  ръководител получи и техния  господин Стоян Арабов. Още един Диплом девойките получиха и от фондация "Изгряващи звезди".
Организатори на фестивала са Община Велинград, Общинският детски комплекс, музикална школа “Звънче” и вокална група “Караоке”, подпомогнати от спонсори.