понеделник, 20 юли 2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
 
      На 27.07.2015 г. от 11.00 ч. на заключителна пресконференция в зала на Община Ракитово ще бъдат представени постигнатите резултати по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията“ (№ на ДБФП М 13-22-115/13.08.2014 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
      Основната цел на проекта бе повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в община Ракитово. Тази обща цел беше постигната чрез реализирането на две специфични цели – повишаване на компетентността на общинските служители в работата на община Ракитово и подобряване на мотивацията на общински служители за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.