петък, 29 ноември 2013 г.

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2014 организира Община РакитовоОбществено обсъждане на проекта за бюджет за 2014 година организира Община Ракитово. Дискусията се организира на основание Закона за публичните финанси в администрацията със заповед на кмета Любомир Петков. Поканени са всички граждани и заинтересовани лица. Общественото обсъждане ще се проведе на 29 ноември, петък, от 13.00 часа в залата на Общината.

сряда, 27 ноември 2013 г.

Умален модел на 141-годишната часовникова кула посреща на входа на градаУмален модел на 141-годишната часовникова кула - символ на град Ракитово, посреща жителите и гостите на входа на града от седмица насам. Макетът  на  кулата е висок 5, 15 м. и е направен от мрамор тип „айфел” – внос от Гърция и гранит. Изработката е на местната фирма „Ана-бел”, а идеята - на кмета на общината Любомир Петков. Всяко камъче по нея е отбито на ръка, обясниха от фирмата. На другия вход на града – откъм Цигов чарк е ситуиран също от мрамот и гранит герба на общината.

Община Ракитово стопява просрочените задълженияМинистерството на финансите обяви данни за просрочените задължения на общините към 30 септември 2013 г. Според официалната справка размерът на дълга на Община Ракитово намалява от 88.31% на 39.69%, а просрочените задължения са почти стопени - от 193.96% в края на септември 2012 г. до 17.33% година по-късно. В същото време инвестиционната активност се е увеличила от 3.19% на 23.26%.

четвъртък, 14 ноември 2013 г.

ЕДНО УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ или как група учители от ВУИ – Ракитово стават „егоисти” от Свилен Топчиев 

В съвременния динамичен свят, когато информацията е лесно достъпна, задачата на учителите става все по-трудна. Те трябва да предадат базови знания, да създадат базови умения у учениците. Да събудят интереса на децата към науката, към природата. Но как да се постигне всичко това, като мотивацията на учениците за участие в учебния процес намалява? Традиционните методи за преподаване не са им интересни. Лекционното говорене и писането по черната дъска е важно за учителя от методическа гледна точка, за да подреди и предаде знанията, но в този момент концентрацията на децата е ниска и единственото, което правят е да преписват плановете на уроците.
Всичко това предполага повишаване квалификацията на учителите и възпитателите. Още повече, когато децата са загубили навиците си за учене, както е във Възпитателното училище – интернат в Ракитово. В него децата пристигат с големи пропуски в знанията, част от тях месеци или години не са посещавали училище. Как да бъдат заинтересовани тези деца да участват в работата в часа или при самоподготовката? Нужни са нови методи, включващи интерактивност и игрови подход.
В този момент на помощ идват специалистите от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” – Пловдив. Техния проект за педагозите и учениците от ВУИ – Ракитово „За по-добро бъдеще”, със срок на изпълнение осем месеца, в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., чрез Институт Отворено общество – София стартира в началото на месец ноември 2013 г. Сърцевината на проекта е обучение на обучители. Психолозите от Сдружението на Обединените професионалисти обучават група от 10 педагози от ВУИ, които след това провеждат сами обучение на останалите учители и възпитатели от училището.
На пръв поглед простичка класическа схема, която обаче е доста трудна за приложение. Трудностите са от най-различно естество. Първата трудност е свързана с набирането на доброволци измежду педагозите, които в свободното си време да пожелаят да бъдат обучавани за дефиниране и преодоляване на проблеми, за овладяване на конфликтни ситуации. Трудности възникват и от факта, че дейностите по проекта се изпълняват паралелно с учебно – възпитателния процес. Предизвикателство е и приложението на специфичната за България „взаимоучителна метода”, толкова важна за времето на Възраждането. И ако тази възрожденска „метода” се е прилагала от по-големите ученици спрямо по-малките, то във ВУИ тя се прилага от вече обучените педагози, част от които след това стават обучители на колегите си. Крайната цел е всички педагози да бъдат обучени и всеки от тях да прилага наученото по отношение на учениците. В резултат се постига ресоциализация на децата от ВУИ с девиантно и делинквентно поведение, които получават умения за преодоляване и осмисляне на бъдещи конфликтни ситуации.
Разказано по този начин всичко изглежда суховато, в синхрон с представата на хората за педагозите – строги и скучни. За да разчупят канона специалистите от Сдружението на Обединените професионалисти внасят свежа нотка от първия момент. В рамките на проекта учителите от ВУИ са извозени от Ракитово до Пловдив с комфортен автобус. Настанени са в кокетния хотел „Его”. Последователно им се представят членовете от Управителния съвет на Сдружението на Обединените професионалисти: Красимира, Емилия, Камен, психоложката Николета. „Професионалистите” установяват емоционална връзка с учителите от ВУИ в хода на сесиите, в кафе – паузите, по време на съвместните разходки. Менюто за обедите и вечерите, съставено от Николета, може да задоволи и най-изискания вкус. Стъпка по стъпка групата педагози от ВУИ се превръща в отбор, готов да приеме бъдещи предизвикателства. Хората от този отбор шеговито казват, че са се превърнали по време на обучението в „егоисти”, т. е. хора, постигнали стандарта на специалистите от Сдружението Обединени професионалисти, наложен в хотел „Его”. Този стандарт включва възпитание чрез емоционално съпреживяване, доверяване, изпипване на всеки детайл. Осъзнаване, че малките неща носят голямата радост и промяна.

сряда, 13 ноември 2013 г.

Деца разсъждават върху темата „Трудно ли е да направиш добрина ?”      Приключи конкурса, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  при Община Ракитово, за ученици от 7 до 12 клас. Децата твориха над  темата „Трудно ли е да направиш добрина ?”.  В конкурса взеха участие ученици от СОУ „Св. Кл. Охридски”, ВУИ „Ангел Узунов” и ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово. Целта на конкурса е да накара младите хора да се замислят върху своето поведение и да ги провокира към това  да направят света едно по-добро място за живеене без насилие и агресия. На 30 октомври специално свикана  комисия определи най-добре справилите се със задачата. Това са Ирена Утева, ученичка от 12 клас при СОУ „Св. Кл. Охридски”, Мария Гаралова, ученичка от 11 клас  от същото училище, Радослав Михайлов – ученик от 10 клас при ВУИ „Ангел Узунов” и Теодор Георгиев от 11 клас от възпитателното училище. Отличените участници ще бъдат наградени от председателя на МКБПМН и зам.-кмет Красимир Вандев. Останалите участници също ще получат поощрителни награди.