сряда, 31 октомври 2012 г.

От ОИЦ- Пазарджик информираха за новите оперативни програмиПоредната информационна среща проведе ОИЦ (областен информационен център) в Ракитово на 30 октомври. Срещата беше на тема “Новите приоритети и програми в политиката на сближаване на Европейския съюз за България 2014 – 2020”. Целта на мероприятието е да се представят общите приоритети за развитие на България през новия програмен период 2014 – 2020 г. и новите оперативни програми в процеса на планиране. Приоритет в осведомяването на широката общественост от ОИЦ – Пазарджик са новите предизвикателства и възможности, които ще предложи на страната ни ЕС през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Това беше среща от третия информационен цикъл на центъра. Досега експертите са представяли функциите и дейностите на Областен информационен център – Пазарджик, актуални отворени схеми за кандидатстване с проектни предложения, добри практики на бенефициенти, успешно изпълнили проекти с европейско финансиране и грешки, които трябва да бъдат избягвани при кандидатстване. По време на мероприятието на 30 октомври стана ясно, че Ракитово е общината с най-много участници в националния конкурс за детска рисунка “Как искам Европейският съюз да промени моя град”, организиран от Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик и от Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет. Осем деца от СОУ „Св. Кл. Охридски” получиха награди от центъра.
 ОИЦ – Пазарджик се намира  в инфо-центъра на Община Пазарджик на бул. „България” 2. Екипът на центъра е на разположение всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в центъра, както и на телефон 034/ 446 209 или на e-mail oic.pazardzhik@gmail.com.

С общи усилия срещу войната на пътяРодителска среща, посветена на безопасността на движението по пътя

На 30 октомври в залата на читалище „Будилник-1898”-Ракитово се проведе родителска среща, инициирана от постоянната училищна комисия по безопасност на движението към СОУ „Св. Кл. Охридски”. Мероприятието бе провокирано от зачестилите пътно транспортни произшествия с участието на ученици. На срещата присъстваха и представителите на РУ „Полиция”- инсп. Просеников и инсп. Гълев. Ръководството на училището, както и полицаите, отправиха апел към родителите да бъдат бдителни и отговорни за поведението на децата си на пътя. С общи усилия трябва да се осигури безопасността на децата на пътя – от училището уведомиха родителите, че ако имат конкретни предложения, може да ги входират при секретарката всеки работен ден между 14:00 и 17:00 часа. Също така, училищната комисия по безопасност на движението и ръководството на училището излязоха с конкретни искания към общинската комисия по безопасност на движението. Те включват поставянето на пътни знаци „Влизането забранено” пред централния вход на училището и пред зоната, обособена като пешеходна алея; да се освежат пешеходните пътеки в района на училището; монтирането на самозахранващи се светлинни знаци „Внимание деца” или „Пешеходна пътека”; поставянето на  предпазна ограда, ограничаваща внезапно изскачане на улицата, пред малката врата на големия вход; осигуряването на средства и материали за обзавеждане на кабинет по БДП; изграждането на площадка за безопасно и майсторско управление на велосипед за развиване и усъвършенстване на практически умения в реални пътни условия и като средство за разнообразвяне процеса на обучение. Исканията са във връзка с решение на Общото събрание на ООН за обявяване на периода 2011-2020 г. за „Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата”, в изпълнение на решението на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на БДП за обявяване на месец октомври за месец на „Пешеходната безопасност” и в навечерието на Световния ден на възпоминание на жертвите от ПТП.
СОУ "Св. Климент Охридски" стратира и благотворителна кампания за набирането на средства в помощ на пострадалия при ПТП ученик Иван Нунев. Кутия е поставена в училището. 

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Шест семейства очакват своите приемни деца в РакитовоПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз20 кандидати за приемни родители са подали заявления в Община Ракитово по проект «И аз имам семейство». Проектът стартира януари 2012 г. и е по ОП «Развитие на човешки ресурси» , съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Кандидатите са участвали в 36 часово базово обучение и 24 часово надграждащо обучение по утвърдена от МТСП програма. В обучението са включени теми като «Въведение в приемната грижа», «Връзки и раздели», «Подкрепа на позитивното поведение», «Посрещане на детето», «Осигуряване на сигурност и безопасност на децата. Професионализация», «Предучилищно и ранно детство», «Пубертет и юношество», «Приемната грижа на едно дете с увреждане, не е ли прекалено трудно това?».  За приемните родители са били подготвени филми, презентации, ролеви игри, казуси, дискусии, свързани с практическата част на обучението, чиято цел е кандидат приемните родители по-добре да разберат същността и целите на социалната услуга приемна грижа и да прилагат адекватно наученото, да придобият умения за анализиране на ситуации, в които детето проявява „проблемно поведение”, да формират и развият чувствителност към проявите на душевно страдание на детето, да се формират положителни нагласи към децата с увреждания. На преминалите курса на обучение са връчени удостоверения. Към настоящия момент има утвърдени от Комисията по приемна грижа 6 кандидати за приемни родители.
Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Ракитово  и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
.

вторник, 23 октомври 2012 г.

292 деца на 5 и 6 години от общината ще получават плод след закуска


За трета поредна година децата на 5 и 6 годишна възраст от четирите детски градини в общината ще получават плод между сутрешното и обедното хранене. Това е  европейска схема за предлагане на плодове в училищата, която е финансирана от
бюджета на Р Бълагрия, ДФ"Земеделие", с финансовата подкрепа на ЕС
.
Целта е да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръхтегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.

Приключи санирането на пет сгради в общината, започва това на още триСОУ "Св. Кл. Охридски"-Ракитово
Почти приключи санирането на СОУ „Кл. Охридски”-Ракитово, ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово, НЧ „Просвета”-Костандово, ЦДГ „Славейче”-Костандово, ОУ „Христо Ботев”-Дорково. Санирането на петте сгради започна през месец юни. Работата беше по подписано споразумение с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по линията на енергийната ефективност, заедно с фонд „Козлодуй”, които финансират тези санирания.  

Межувременно започва работата по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”. Изпълнението на проекта включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност чрез специфични дейности – ремонт и саниране сградите на СООУ «Христо Смирненски» - гр. Ракитово, ЦДГ «3-ти март» - с. Дорково и ЦДГ «Митко Палаузов» - гр. Ракитово. В СООУ «Христо Смирненски» - гр. Ракитово ще бъде сменена  дограмата, ще се напарви топлоизолация на външните стени и на покривите, ще бъде подменена  горелката на котела. Също така, всички осветителните тела ще бъдат сменени с енергоспестяващи. В ЦДГ «3-ти март»- с. Дорково също ще бъде сменена дограмата, ще бъде направена топлоизолация на външните стени и на покривите, както и топлинноизолиране на подовете. Също така ще бъде сменен котела на дърва с котел на пелети. Ще бъде монтирана соларна инсталация за топла вода и ще бъдат подменени осветителни тела с енергоспестяващи. В ЦДГ «Митко Палаузов» ще бъде сменена  дограмата, ще се направи топлоизолация на външни стени, на покривите и на подовете. Ще бъде подменен котела на дърва с котел на пелети. Ще се смени отоплителна та инсталация и ще се монтира соларна инсталация за топла вода. И тук осветителните  тела ще бъдат заменени с енергоспестяващи.

Община Ракитово е сред одобрените общини за „Помощ в дома”Община Ракитово е в списъка с одобрените кандидати по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”. Сумата, която ще бъде безвъзмездно предоставена на Общината, е в размер е в размер на 228 069,18 лв. Одобреното проектно предложение е близо до максималното за кандидатстващо общинско предприятие  - 250 000 лв.
Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. 

понеделник, 22 октомври 2012 г.

Лекарите от Спешна помощ на обучение50 лекари от Спешната помощ в Пазарджик и филиалите в областта преминаха обучение по спешни състояния в кардиологията. От Ракитово на обучението присъстваха Атанас Гаралов и Мария Андонова. Лектори бяха лекарите от Кардиологично отделение в МБАЛ Пазарджик д-р Николай Андреев, началник на отделението, и д-р Петър Лазов. Освен теоретичното обучение бяха показани практически упражнения с медицински симулатор, даващ възможност да бъдат проигравани 25 ритъмни и проводни нарушения, с които лекарите най-често се срещат в своята практика.
Обучението е по инициатива на Центъра за спешна медицинска помощ и „МБАЛ Пазарджик” АД и в него се включи и ръководството на Регионалната здравна инспекция. 

Футболен турнир
Прави: Асен Цимпарев, Антим Хърев, Тодор Тодоров, Янко Свирачев, 
Асен Мишев, Желязко Кънев.
Клекнали отляво надясно: Кирил Кривонозов, Рашко Борнев,
 Явор Мишев, Асен Енчев, Асен Небиев.
 На 17 октомври на градския стадион в Ракитово се проведе традиционен  футболен турнир за момчета от 5-7 клас, посветен на 100-годишнината от Балканската война. Турнирът бе организиран от ръководството на ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово с директор Мария Казанджиева, по инициативата на Тодор Тодоров – учител по физкултура в училището. Участие взеха 4-ри училища от общината. След изтеглен жребий един срещу друг застанаха отборите и постигнаха следните резултати: ОУ „Хр. Ботев”- Ракитово - СОУ „Св. Кл. Охридски”- Ракитово  - 1:0, Костандово – Дорково – 6:0, СОУ „Св. Кл. Охридски”-Ракитово – Дорково – 9:2, ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово – Костандово – 3:1. Крайно класиране:

Голмайсторът Костадин Кирев
  1. ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово
  2. ОУ „Неофит Рилски”-Костандово
  3. СОУ „Св. Кл. Охридски”-Ракитово
  4. ОУ „Хр. Ботев”- Дорково
Голмайстор на турнира стана Костадин Киров от Костандово. Най-добър вратар – Желязко Кънев от ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово. Най-добър защитник – Кирил Кривонозов отново от ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово. За най-перспективен играч бе определен Росен Сатев от Дорково. За най-коректен играч бе избран Тото Перчелиев от СОУ „Св. Кл. Охридски”. За най-добри играчи бяха отличени Йордан Георгиев от СОУ „Св. Кл. Охридски” и Спас Манолов от Дорково. На победителите до трето място бяха връчени грамоти и купи.  Съдии на срещите бяха Михаил Попчев и Димо Янушев. Наградният фонд бе осигурен от СОУ „Хр. Ботев”.

петък, 19 октомври 2012 г.

Ансамбъл „Овчарска песен” в СловенияОт 4 до 7 октомври 2012 г. ансамбъл „Овчарска песен” при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 г.” -Дорково за трети път в рамките на една календарна година гостува на Международен фолклорен фестивал.  Основна цел на тези гостувания и изяви на ансамбъла е популяризиране на местния фолклор и показване на днешните постижения на Дорково и общината ни в културния обмен на Европейската общност.  Това гостуване беше по покана на КУД „Искраемеко” от гр. Кранш, Словения.  Ансамбълът изнесе два концерта - един в читалищния салон, и втори – в центъра на града. Всички самодейци останаха доволни и с отлични  впечатления от фестивала.  От ръководството на читалището пожелаха  да изкажат сърдечните си благодарности към всички спомоществуватели, които откликнаха на молбата на ансамбъла и спомогнаха да се осъществи това пътуване до Словения. Пожеланията към тях са за здраве, професионални и лични успехи и все така да бъдат съпричастни към културните мероприятия. Ансамбъл”Овчарска песен” за пореден път достойно представи България, Общината и Дорково.

Френска асоциация с помощи за община Ракитово
 На 15 октомври Яник и Франсоаз Валет от френската фондация „Помощ без граници” пристигнаха в Ракитово с камион помощи. Французите от Алби, Южна Франция, идват в нашия град за трети път, като в Ракитово за пръв път ги довежда нашата съгражданка Биляна Трендафилова, която живее във Франция. Подаръците -легла, столове, проходилки за възрастни, одеала, чаршафи, перета, дрехи, телевизор, хладилник, учебни и спортни пособия и други, бяха разпределени лично от французите между ВУИ „Ангел Узунов”, ОУ „Хр. Ботев”, пенсионерския клуб и центровете за социални услуги. В Ракитово гостите видяха 140-годишната Часовникова кула,  Въжената градина „Бърдоленд”, посетиха язовир Батак и се докоснаха до богатата ни история, посещавайки Кулата- Калинката. На срещата с кмета на общината Любомир Петков французите обещаха, че ще се върнат пак, с още помощи.

понеделник, 15 октомври 2012 г.

Изнесена приемна


        
Областният Управител
на Област Пазарджик
 Д-р Дончо Баксанов
ще проведе 

Изнесена приемна за гражданите
 на Община Ракитово

Приемният ден ще се проведе на
17.10.2012г. /сряда/ от 10.30ч.
 в залата на общински
съвет - гр. Ракитово.

Желаещите да посетят изнесената Приемна могат да се запишат предварително
                                                              на тел. 03542/ 20 44
                                                    или на място в Община Ракитово.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Отличен старт в областната футболна група направи детския отбор „Левски”-РакитовоФутболният клуб "Левски"-Ракитово започна участието си в областната
футболна група с детски отбор. Областното първенство започна на 23.09.2012г. от 10:00 часа с футболна среща между отборите на "Левски"-Ракитово и
"Свобода"-Пещера. Децата от Ракитово постигнаха убедителна победа над
връстниците си от Пещера с 11 : 0. Голмайстори за домакините бяха
капитана Тото Перчелиев-5 гола, Костадин Киров-5 гола и Красимир
Сербезов 1 гол. Във втория кръг децата гостуваха в Брацигово. Там
постигнаха победа с 1:0. На 07.10 2012г. на стадиона в Ракитово в среща
от третия кръг децата убедително победиха отбора на "Левски"-Паталеница
с 8:0. В среща от четвъртия кръг на 13.10.2012г в гр. Септември нашите деца

отново победиха с 8:0 връстниците си. От  изиграните четири срещи от началото на първенството детския отбор"Левски"-Ракитово завоюва четири победи и има пълен актив от 12 точки и заедно с отборите на "Хебър"-Пазарджик и "Тракиец"-Главиница са в челото на класирането. В тези четири срещи децата вкараха 28 гола и нямат отбелязан гол. Головете са отбелязани от Тото Перчелиев, Красимир Сербезов, Костадин Киров, Мартин Хъров, Ангел Хъров.
Футболният клуб "Левски"-Ракитово е финансирани от Община Ракитово.

Учителите по религия от СОУ „Св. Кл. Охридски”-Ракитово взеха участие в Първата национална конференция на учителите по Религия-ПравославиеВ края на месец септември учителите, преподаващи религия в СОУ „Св. Кл. Охридски”-Ракитово – Дафинка Станкова, Мария Мирова, Ивана Йонкова и Лиляна Пелева взеха участие в Първата конференция на учителите по Религия-Православие на тема : „Духовно-нравственото възпитание на учащата се младеж в съвременна България”. Форумът бе тържествено открит в Драматичния театър в Пловдив. С интерес бяха изслушани приветствията на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова, на Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай и на други официални гости. В обръщението си Маргарита Попова припомни, че както светите отци, така и бащите на педагогиката казват, че „душата на детето е бял лист хартия, на който можеш да напишеш и добро, и лошо”. Така вицепрезидентът подчерта голямата роля за възпитанието на децата както на родителите, така и на Църквата. През втория ден на форума във Хисаря бяха изслушани докладите на представители от Гърция, Русия, Сърбия, Румъния – страни, в които проблемът със задължителното изучаване на Религия-Православие в училище отдавна е разрешен. Беше подчертано, че целта не е непременно учащите се да се ориентират към православието, а да се подпомогне изграждането им като нравствени личности. Учители по религия от цялата страна споделиха своите добри практики, както и проблемите си при обучението по Православно вероучение.


И. Йонкова, Л. Пелева, Д. Станкова, Маргарита Попова,
Негово Преосвещенство Ловчански митрополит Гавриил
(ръководител на културно-просветния отдел към Светия синод на БПЦ),
М. Мирова
Участниците в Първата национална конференция подписаха Декларация, която ще бъде изпратена до Председателя на НС на Р България Ц. Цачева, до президента Р. Плевнелиев, до министър-председателя Б. Борисов и до министъра на образованието, младежта и науката С. Игнатов. С нея се настоява „овластените да определят образователните приоритети и бъдещето на нашите деца”, а също така „семейството, училището и Църквата да заработят заедно в полза на българските деца, които са нашето бъдеще”.

вторник, 9 октомври 2012 г.

100 години от Балканската война в Ракитово

  Откриха паметник на ген. Стилиян КовачевГолямо честване на 100 годишнината от Балканската война се проведе в Ракитово на 5 октомври. Тържеството започна с откриването на паметник на ген. Стилиян Ковачев-ръководител на Родопския отряд, в центъра на града. Бюстът на генерала изработи почетният гражданин на град Ракитово – проф. Крум Дамянов, който лично присъства на откриването. В алеята пред паметника са монтирани гилзи, с пръст от освободените места. Да бъде донесена пръстта от Якоруда, Белица, Елешница и Гоце Делчев се погрижиха патриотите от сдружение „Суткя”, а в гилзите я поставиха ученици от СОУ „Св. Климент Охридски”. В тържествата взеха участие 150 войника от поделение 24 490-Асеновград, с началник  полковник Димитър Илиев. Лентичката на паметника преряза кметът на общината Любомир Петков, в присъствието на официалните гости. Такива бяха народният представител от 13 многомандатен пазарджишки район-Ангел Даскалов, зам.-областния управител на Пазарджишка област-Ваня Минкова, кметът на гр.Костандово Ясен Шишеков, кметът на с.Дорково Николай Ковачев, кметът на с. Елешница Сашо Мицин, общински съветници, зам.кметовете на Община Ракитово – Красимир Вандев, Тодор Тодоров и Димитър Топалов, проф.Крум Дамянов, академик Георги Марков, проф. Сево Явашчев , проф. Асен Карталов, Димитър Димитров -председател на общобългарска фондация  „Тангра Таннакра”, полк. Вълко Михайлов, директорът на Регионален исторически музей-Пазарджик Борис Хаджийски,
районният мюфтия Абдуллах Салих, почетни граждани на Ракитово, бивши кметове на Ракитово. Новата придобивка освети отец Стоил Лазаров, свещеник при храм “Св. Неделя”-Ракитово. След приветственото слово на кмета на общината-Любомир Петков, паметта на ген. Ковачев беше почетена с падане на колене, докато военният духов оркестър изпълняваше „Колславен”. Колорит на ритуала привнесоха самодейците от клуб „Традиция”, облечени като опълченци. Те направиха възстановка на изчитането на заповедта, подписана от ген, Ковачев в Ракитово, за започването на военните действия в западните Родопи. След това пред новооткрития паметник бяха поднесени венци и цветя в знак на почит. Честването продължи с откриването на изложба, посветена на войната и изнасянето на доклади в залата на читалише „Будилник”. Тържествената част продължи на центъра на града с провеждането на вечерна проверка-заря, извършена от три роти войници от поделение 24 490-Асеновград.

понеделник, 8 октомври 2012 г.

Изложба, посветена на 100-годишнината от Балканската война и участието на ракитовци в нея
Акад. Георги Марков пред местната "ДЕЙМОС"ТВ
  След тържественото откриване на паметника на ген. Стилиян Ковачев се състоя и това на експонираната във фоайето на читалище „Будилник” изложба, посветена на 100-годишнината от Балканската война и участието на ракитовци в нея. Изложбата е плод на събираческите усилия на част от Инициативния комитет, създаден по повод идеята за официалното честване на 100-годишнината от войната. Доклад със спомени и разкази на потомци на участници във войната бе изчетен по-късно в залата от председателя на Сдружение „Суткя” Свилен Топчиев. Докладът е резултат от работата на Митко Терзиев.
  Можете да разгледате изложбата в читалище "Будилник" до 15.10.2012 г. 
  Събирането на снимки и вещи  продължава, за да се създаде една постоянна изложба в музея в Ракитово.

неделя, 7 октомври 2012 г.

Изнасяне на доклади, посветени на 100-годишнината от Балканската война
Част от мероприятията по честването на 100-годишнината от войната беше изнасянето на доклади в залата на читалище Будилник” в Ракитово. Доклад за участието на ракитовци във войната изчете Георги Попчев. За живота и битието на ген. Стилиян Ковачев разказа проф.-доктор на философските науки Сево Явашчев. Трети докладчик беше Петър Гелин, който разказа историята по създаването на стария войнишки паметник, който се намира пред ОНЧ „Будилник 1898”. Материал по спомените и разказите на наследници на участници във войната, събирани от Митко Терзиев, изчете Свилен Топчиев. Почетният гражданин  Никола Янев се включи с доклад за маршовете, свързани с войната. Две стихотворения, написани от съгражданката ни Мария Димова и посветени на нейния дядо, участник във войната (Заварин Гагов) издекламираха ученичките Лия Пейчинова и Михаела Жеребцова. „Песен за Ракитово” на поетесата Христина Гаралова представи ученичката Маргарита Гергененова. Изнасянето на доклади завърши с „Шуми Марица” – националния химн на България в периода 1886 г. - 1944 г.

понеделник, 1 октомври 2012 г.

100-годишнината от Балканската война в РакитовоУважаеми съграждани,
заповядайте
на 5-ти октомври 2012 г.
от 16:30 часа
на честването
по случай

100-годишнината
от Балканската война в Ракитово


Тържествената програма включва:

16:30 часа – Откриване на паметник на ген. Стилиян Ковачев.
17:00 часа - Откриване на изложба във фоайето на читалище „Будилник”.
17:30 часа – Изнасяне на доклади.
19:00 часа – Тържествена проверка (заря).

              

                       Добре дошли!

Патронен празник на СООУ „Хр. Смирненски”-РакитовоПо случай 114-тата годишнина от рождението на поета Христо Смирненски и във връзка с патронния празник на СООУ „Хр. Смирненски”-Ракитово, учениците, ръководени от учителя по физкултура – Катя Пелева, организирано посетиха новата атракция в община Ракитово – Въжената градина „Бърдоленд”. Там децата видяха и символът на града – старинната часовникова кула, която тази година отбелязва 140 години. На Бърдо учениците са посрещнати от инструктора на сдружение „Суткя” – Румен Вандев. В продължение на два часа, след обстоен инструктаж и лекция, посветена на алтернативния туризъм в общината, децата са преминали по атрактивното съоръжение. Емоциите бяха големи, а адреналина повишен- сподели учителката им по физкултура Катя Пелева. Самочувствието на всеки един, преминал по препятствията , беше повишено, след като бяха преодоляли препятствията. Искаме да благодарим на общинското ръководство  за чудесното предизвикателство, искрено се надяваме тази чудесна придобивка да бъде опазена, съхранена и доразвита в бъдеще, добави Пелева. Специални благодарности и за обслужващото звено от сдружение „Суткя”, които си вършат работата повече от перфектно, заключиха от школото.