петък, 31 октомври 2014 г.

Пети поред проект за обучение на служители изпълнява Община Ракитово

На 31 октомври в залата на Община Ракитово се проведе откриваща пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”. Кметът на общината Любомир Петков откри пресконференцията, а зам.-кметът и ръководител на проекта – Красимир Вандев презентира основните дейности и цели. Това е петият проект  за обучение на общински служители, който изпълнява Общината. Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14. Договорът за проекта бе подписан на 13.08.2014 г.,  със срок за изпълнение 12 месеца. Сумата по проекта е 47 546,06 лв.  с ДДС.

Общинa Ракитово с титлата „Етнически толерантен работодател"

Зам.-кметът Димитър Топалов
   Общинa Ракитово е  сред първите общини, които се сдобиха с титлата „Етнически толерантен работодател”. Това стана на тържествена церемонията в сградата на Областна администрация- Пловдив, където бяха отличен и 11 фирми и предприятия. Община Ракитово бе представена от зам.-кмета Димитър Топалов, който получи сертификат „Етнически толерантен работодател”, който се дава за това, че сред работниците  има представители на различните малцинства и те се третират наравно с българите. Учредител на приза е Социална фондация "Инди-Рома 97" която  вече регистрира в Патентното ведомство  марката "Етнически толерантен работодател", като иновативният социален експеримент е резултат на работата на тази неправителствена наша организация по проекта "Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране", който се реализира успешно повече от година.Проектът е финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а схемата на проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича "Без граници".
   
Проектът е с продължителност 18 месеца, стартирал е с мащабно социологическо проучване между 200 работодатели от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково за това колко от работещите при тях са от ромски произход. Оказало се, че повече от половината нямат нищо против работниците им да са от малцинствата. В резултат сега вече около 100 души от ромски произход са постоянно трудово ангажирани. С най-успешна реализация ромите се наемат в шивашката промишленост, строителството, секторите чистота и озеленяване.


   Проектът ще продължи и с втори етап, като ще те търси ефекта от прилагането на подобен почин в Чехия. Освен това Социална фондация "Инди-Рома 97" разполага с модерен Център за квалификация и присвояване на нови умения на роми в град Куклен. В центъра работят 15 експерти.

Общината с нов план за развитие за следващите шест години

На 30 октомври в залата на Общински съвет–Ракитово се проведе редовното заседание на местните парламентаристи. Сесията започна с пояснение от кмета на общината Любомир Петков, относно казуса, свързан с обявената публична продажба на гори – общинска собственост. А именно, че след упълномощаването на градоначалника от общинските съветници, е осъществено пълно погасяване на задължението със собствени средства (на 14 октомври), в резултат на което публичната продажба е отменена (на 21 октомври). На заседанието бе приета актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. Общинските съветници гласуваха положително и новия Общински план за развитие на Община Ракитово 2014-2020 г., с който всеки желаещ може да се запознае на сайта на Общината: www.rakitovo.info. За втори път обаче беше върната за подобрения Общинската програма за закрила на детето. Разгледани бяха няколко точки свързани с разпореждане с общинска собственост и няколко – за прокарване на трасе за водопровод и електропровод. Местните бащици определиха и количеството дървесина за продажба, съгласно одобрения годишен план за ползване за 2015 г. Общинските съветници решиха също така да бъде обявен конкурс за възлагане на превозите с автобусен транспорт по линиите от утвърдената общинска транспортна схема, за всички линии квота на общината.Новият конкурс е във връзка с утвърдени от областния управител промени в маршрутното разписание по линиите от областната транспортна схема.

сряда, 29 октомври 2014 г.

Откриваща пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”

Откриваща пресконференция

по проект


„Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”

ще се проведе на 31 октомври
от 10,00 часа
в залата на Общината

Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет”,
 съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,

бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14.

Договорът за проекта бе подписан на 13.08.2014 г.,  със срок за изпълнение 12 месеца. Сумата по проекта е 47 546,06 лв.  с ДДС.Футболна среща

Футболна среща

 от деветия кръг на областното първенство
 по футбол за деца
 ще се проведе

на 01.11.2014г. от 10.30 ч. 


на градския стадион в град Ракитово

между детските отбори на 
"Левски"- Ракитово 
и свобода 2011”-ПещераМинерали, полускъпоценни камънни и самородно злато в „Плиоценски парк”-Дорково

От една седмица в „Плиоценски парк”-Дорково за посетителите на музея има поставена витрина с минерали, фосили и изделия от полускъпоценни камъни. Богатият асортимент включва  зодиакални висулки,  яйца и топки от минерали, фигурки от минерали, както и бижута от минерали.  За разнообразните минерални образци можете да научите на място, както и за това кой камък как влияе според зодията. Срещу 15 лв. пък можете да си закупите шишенце със самородно злато – всеизвестно е, че златото притежава позитивната енергия на Слънцето и често се използва  като предавател на енергия. В древността са смятали, че приемайки злато, човек започва да прилича на него – той става благороден, красив и устойчив към външни влияния. Златото удължава живота, лекува отравяния, усилва енергетиката (затова е противопоказано за хипертоници), подобрява паметта, повишава работоспособността и издръжливостта, укрепва сърдечният мускул.
 Работното време на музея е от 10,00 до 18,00 часа, без почивен ден.

СЪОБЩЕНИЕ

              Във връзка с настъпването на отоплителния сезон и зачестилите палежи на контейнери, Общинска администрация предупреждава гражданите да опазват контейнерите общинска собственост и спазват разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ракитово.
Чл. 9 т.6 от Наредбата на територията на община Ракитово се забранява :
Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърляне на незагасена жар, която води до тяхното увреждане и създаване на условия за запалване на недвижимо имущество.
За нарушаване на чл.9 от Наредбата виновните лица се наказват с глоба от 500лв.

Призовават се  гражданите на общината да проявят гражданска отговорност и при нарушения да съдействат на контролиращите органи.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Местната комисия организира конкурс за ученици на тема „Толерантни ли сме към различните от нас”

        Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  при Община Ракитово организира конкурс за есе  и мултимедиен продукт  на тема „Толерантни ли сме към различните от нас ?” за ученици от VІІ- ХІІ клас от общината.
Целта на конкурса е младите хора  да повишат интереса и знанията си за културата и бита на отделните етноси в България като част от антидискриминационната политика на страната ни; да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане и разбиране за толерантност, равнопоставеност и приятелство като пример за ежедневните им.
       За участие в конкурса се допускат ученици от VІІ- ХІІ клас, а жанровете в които могат да творят са есе и мултимедийна презентация. Есетата трябва да бъдат самостоятелно подготвени, с обем до три страници и да отразяват отношението на участниците по темата. Мултимедийният продукт да е с времетраене  до 10 минути, като всяко дете може да участва само с една презентация.  Във връзка с провеждането на конкурса и по-добрата организация, готовите творби на участниците трябва да бъдат предадени до 13.11.2014г. /четвъртък/  в стая 206 на Общинска администрация. Всеки участник в конкурса трябва да посочи  трите си имена, възраст и  в кой клас и училище учи. Творбите ще бъдат оценени от жури и резултатите ще бъдат обявени в сайта на Община Ракитово. Най-добрите ще бъдат отличени.

сряда, 15 октомври 2014 г.

Ракитово отново с помощи от френската фондация

Кметът на общината Л.Петков и Яник Валет 
На 15 октомври,  за пореден път кметът на общината Любомир Петков посрещна председателя на френската фондация „Помощ без граници” Яник Валет и съпругата му Франсоаз Валет. Между Община Ракитово и френската доброволческа организация от Алби, Южна Франция, се получи добро сътрудничество, след като в Ракитово за пръв път ги довежда Биляна Трендафилова-ракитовка, която живее във Франция. Освен това, Ракитово ги привлякло и с красивата си природа и приятния екип, който ги посрещнал в Общината, сподели  председателят на доброволците, мосю Валет. Езиковата бариера бе преодоляна с помощта на председателят на читалище „Будилник” 1898 Костадин Зяпков, който влезе и в ролята на гид на френските гости. Тринадесетметровият камион с помощи в момента пътува и се очаква да пристигне в Ракитово в петък. Подаръците - легла, столове, проходилки за възрастни, одеала, чаршафи, педрета, дрехи, учебни и спортни пособия, както и много медицински такива ще бъдат разтоварени във ВУИ „Ангел Узунов”, откъдето ще бъдат преразпределени. Това е трети транш с помощи от Франция за Ракитово. 

вторник, 14 октомври 2014 г.

ОНЧ „Будилник” 1898 откри новия творчески сезон с обновена библиотека, изложба и поетичен рецитал

Ж. Димитров подари две свои картини
на читалището

На 13 октомври образцово читалище ”Будилник”1898 - Ракитово откри новия творчески сезон 2014/2015 година с художествена изложба живопис „Есенен зов” на Жеко Димитров. Изложбата бе съчетана с авторски музикално-поетичен рецитал на дует „Симпатика”, с участието на Жеко Димитров – вокал и пиано, и поляка Пьотр Михалак – китара. Мероприятието се проведе в камерната зала на читалището, като преди това гостите имаха възможност да погледнат освежените зали, в които се помещава библиотеката. Ремонтът на вътрешните библиотечни пространства е по проект към Министерство на културата и е  на стойност 3 500лв. 

понеделник, 13 октомври 2014 г.

Съобщение

Футболна среща

от седмия кръг на областното първенство при децата
ще се проведе

на 18.10.2014г. от 10, 30 часа

на градския стадион в град Ракитово
между детските отбори на "Левски"- Ракитово


и „Локомотив”-Септември.


неделя, 12 октомври 2014 г.

  Уважаеми кметове на населени места в община Ракитово,
Уважаеми г-н Председател  на Общински  съвет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми служители от Общинска  администрация,      Чест  за мен е да  Ви поздравя по повод Деня на българската община - 12 октомври! На 12 октомври 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият закон за общините и градското управление в държавата.
       Като представители на местното самоуправление нашето призвание е да служим на обществения интерес. Да откликваме на нуждите и потребностите на жителите на общината и заедно да вървим напред. Убеден съм, че въпреки трудностите, ще продължим да работим по настоящи и бъдещи проекти в името на общественото благополучие.
        Пожелавам на всички общински служители, на общинските съветници, на кметовете на населени места  здраве и професионални успехи за реализиране на очакванията и изискванията, които поставят пред нас гражданите на нашата община.
12.10.2014 г.                                                                              С уважение:  Любомир Петков,
гр. Ракитово                                                                                  Кмет на община Ракитово 

петък, 10 октомври 2014 г.

Община Ракитово плаща стари дългове, спасява общинската гора от продан

снимка: "Деймос" ТВ
    На 10 октомври в залата на Община Ракитово се проведе извънредно заседание във връзка със задълженията на Община Ракитово по Дело №557/2014г. по описа на ЧСИ Деница Станчева. По договор №161/03.08.2010г. и възлагателно писмо от 19.08.2010 г., с предмет „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и детски площадки, доставка на оборудване и съоръжения към тях на територията на Община Ракитово” на 11.09.2011г. е сключено споразумение с нотариална заверка на подписите между Община Ракитово, представлявана от Кмета Емилия Еленкова и „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ”ЕООД, ЕИК 115825867, представлявано от Красимир Донков, съгласно което Община Ракитово дължи на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД сумата от  487 657.12 лв, която ще бъде плащана на вноски. Поради неплащането на договорените вноски от страна на Община Ракитово, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ”ЕООД подава заявление по чл.417 от ГПК, въз основа на което е образувано частно гражданско дело №1322/2011г. по описа на Районен съд Велинград. На 14.11.2011 г. в полза на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ”ЕООД, е издаден изпълнителен лист за сумата от 487 657.12лв. Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително дело №772/2011г. по описа на ЧСИ В. Апостолов за сумата от 497 410.22лв.
  Със споразумение от 27.02.2012г. Община Ракитово плаща 305 539.88лв., представляващи неизплатена част от възнаграждение по договор №161/03.08.2010г. по издадени фактури, ведно с лихвата за забава.Останалата част от сумата, в размер на 178 237.79лв, представляваща възнаграждение за допълнително възложени СМР с възлагателно писмо от 19.08.2010 г.остава неразплатена и непризната от нас и в момента за доказването и се води съдебно дело. Изп. Дело № 772/2011г е преобразувано в изп. Дело №557/2014г. по описа на ЧСИ Деница Станчева. По делото е насрочена публична продан на девет имота частна общинска собственост на 29.10.2014 г., представляващи гора. Размера на задължението по делото към момента е 366 039.18лв.
   На основание изложената фактическа обстановка и с цел да бъде предотвратена публичната продан на имотите частна общинска собственост чрез прекратяване на изпълнителното дело, Общински съвет Ракитово даде съгласието си кметът на Община Ракитово Любомир Петков да извърши цялостно плащане на задължението на Община Ракитово. Решението бе взето в присъствието на председателите на двете ракитовски сдружения – „Суткя” и „Ракитово 21-ви век”, общественици и граждани. По предложение на председателя на сдружение „Ракитово 21-ви век” бе сформирана и комисия (от представители на двете сдружения, представители на Общински съвет,  Общинска администрация и граждани), която да се запознае отблизо с документите по казуса и запознае обществеността. 

ПОКАНА

ОНЧ „Будилник” 1898


представя


Художествена изложба живопис „Есенен зов”
на Жеко Димитров
и
авторски
музикално-поетичен  рецитал
на дует „Симпатика”
Пиотр Михалак-китара
Жеко Димитров – пиано, вокал


на 13 октомври 2014 г.
от 17,00 часа

в Камерната зала

сряда, 8 октомври 2014 г.

Община Ракитово приключи успешно поредния проект по ОПАК

Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие на Община Ракитово с помощта на надграждащи обучения” се проведе на в залата на Общински съвет-Ракитово на 8 октомври. Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет”, а договорът бе подписан на 14.01.2014 г.,  със срок за изпълнение 9 месеца и сума от 87 261,94 лв. с ДДС.  Дейностите по проекта, които  на пресконференцията обобщи координаторът Костадинка Янева, бяха: надграждащи обучения в Института по публична администрация, надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА, надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административни практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани”, и надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”. Кметът на общината Любомир Петков благодари на екипа, работил по проекта, както и на общинските и кметските служители, включили се в него. Градоначалникът изтъкна, че целта на проекта - повишаване на капацитета на служителите на общинска и кметските администрации е постигната. 

вторник, 7 октомври 2014 г.

Ракитовска делегация посети Светлоград

Управителят на Петровски район Ал. Александрович,
зам.-кметът Кр. Вандев, председателят на ОбС В.
Хаджимосков и кметът на Светлоград В. Лагунов


Зам.-кметът на общината Красимир Вандев и председателят на Общински съвет-Ракитово Валентин Хаджимосков се върнаха от официална визита в Русия. Посещението бе по покана на кмета на побратимения на Ракитово още през 1981-ва година град Светлоград  - Вячеслав Лагунов. Поводът за гостуването бе отбелязването на 128-мата годишнина на град  Светлоград и 90-тата от образуването на Петровски район.  Отношенията между Ракитово и Светлоград бяха възстановени през миналото лято, когато на гости на кмета Любомир Петков беше кметът на Светлоград - Вячеслав Лагунов. Последната делегация на общинско ниво е била през 80-те.
В музея в Светлоград пред къта, посветен на Ракитово 

понеделник, 6 октомври 2014 г.

39, 96 % избирателна активност в Ракитово

5 202 жители на община Ракитово отидоха до урните в неделя, за да дадат своя глас. Това са 39, 96 % от правоимащите да гласуват . След 100 % обработка на бюлетините, скалата в родопската община изглежда така:

  1. ПП ДПС – 30, 5 %
  2. ПП „Герб” – 21,5 %
  3. Коалиция „БСП -Лява България” – 13,4 %
  4. Коалиция„България без цензура” – 9,9 %
  5. Коалиция „Реформаторски блок” -  3,9 %
  6. Коалиция "Патриотичен фронт" (НФСБ и ВМРО) – 3,7 %
  7. ПП Атака – 3,2 %
  8. Коалиция АБВ – 1,5 %
Имената на новите депутати от 13 МИР - Пазарджик са: ген. Стоян Тонев, Десислава Гушева и Димитър Гечев /ГЕРБ/, Янаки Стоилов и Димитър Димитров /БСП/, Марияна Георгиева/ДПС/, проф. Станислав Стратиев /Атака/, Бойка Маринска /Реформаторски блок/ и Христо Тодоров /ББЦ/.

сряда, 1 октомври 2014 г.

Изявление на кмета на община Ракитово Любомир Петков, по повод продажбата на общинска земя

01.10.2014 г.

 Уважаеми съграждани, реших да направя това изявление, по повод един въпрос, предизвикал доста дезинформация сред обществото, във връзка с обявената продажба на имоти, свързана със стари задължения на Общината. 
   Предисторията накратко:  през 2010-2011 г. Община Ракитово е работила по проект „Рехабилитация на зелените площи”. Когато през ноември 2011 г. постъпих като кмет, фирмата, изпълнявала строително-монтажните работи, дойде с искане да й бъде изплатена сумата, която беше непосилна за Общината към този момент. Тогава сметките ни бяха запорирани, а плащането отложено. 
 Направихме споразумение и започнахме да изплащаме на вноски. Когато ни преведоха помощта от Правителството на Р България, фирмата бе поканена да подпише договор при определени от нас и от Министерство на финансите условия, представителите й се съгласиха. В резултат цялото задължение беше погасено. Своевременно, малко след исканията за плащане – в края на 2011 г., от фирмата представиха една допълнителна фактура-за допълнителни строително-монтажни работи, неосчетоводена, от юли 2011 г. Тя разбира се, нямаше как да бъде изплатена. 
   Започнаха спорове относно това плащане и се проведоха и две дела – в Окръжен съд-Пазарджик и Апелативен съд-Пловдив. И двете дела бяха спечелени от фирмата, защото тя си имаше договор и беше доказана валидността на фактурата. Ние реагирахме на тези решения и направихме жалба  до Върховния касационен съд, който още не се е произнесъл. В резултат на двете  дела, които спечели фирмата, те предявиха искания за заплащане на тази спорна сума, които искания ние оспорихме с факта, че последната институция не се е произнесла. Своевременно от фирмата отново запорираха сметките и са отнесли въпроса към частен съдебен изпълнител, който направи оценка на имотите на Общината и впоследствие получихме решение, че са обявени за продан. 
  От момента, в който получихме тази информация, работим по въпроса за излизане от тази ситуация, защото имаме на разположение един месец това да се направи. С фирмата проведохме няколко разговора, спорни са казусите относно плащанията и сроковете… След последният разговор с тях, който беше днес (01.10.2014 г. бел.ред.) , ние имаме на 80 % готово споразумение, върху което в момента работят юристите на Общината. Ще бъде изготвено едно цялостно споразумение, което ще бъде представено публично на извънредно заседание на Общински съвет в края на идващата седмица. 
  След обсъждането и подписването му от фирмата, ние започваме в един дългосрочен период – в рамките на 9 месеца, да изплащаме задължението и ще бъде вдигнат запора върху тези имоти. Това е единият възможен вариант, който ще бъде обсъден от Общински съвет. Има и друг вариант – по-малко вероятен, какъвто е възстановяване наведнъж на цялата сума. Но, мисля, че след разговорите с фирмата, споразумението ще бъде прието и ще имаме решен казус до края на следващата седмица или до 10-15 октомври. 
   Като кмет на общината аз също съм обезпокоен от създалата се ситуация и искам да ви уверя, че работя само в една посока – да се излезе от това положение и имотите да си останат общинска собственост.