сряда, 1 октомври 2014 г.

Изявление на кмета на община Ракитово Любомир Петков, по повод продажбата на общинска земя

01.10.2014 г.

 Уважаеми съграждани, реших да направя това изявление, по повод един въпрос, предизвикал доста дезинформация сред обществото, във връзка с обявената продажба на имоти, свързана със стари задължения на Общината. 
   Предисторията накратко:  през 2010-2011 г. Община Ракитово е работила по проект „Рехабилитация на зелените площи”. Когато през ноември 2011 г. постъпих като кмет, фирмата, изпълнявала строително-монтажните работи, дойде с искане да й бъде изплатена сумата, която беше непосилна за Общината към този момент. Тогава сметките ни бяха запорирани, а плащането отложено. 
 Направихме споразумение и започнахме да изплащаме на вноски. Когато ни преведоха помощта от Правителството на Р България, фирмата бе поканена да подпише договор при определени от нас и от Министерство на финансите условия, представителите й се съгласиха. В резултат цялото задължение беше погасено. Своевременно, малко след исканията за плащане – в края на 2011 г., от фирмата представиха една допълнителна фактура-за допълнителни строително-монтажни работи, неосчетоводена, от юли 2011 г. Тя разбира се, нямаше как да бъде изплатена. 
   Започнаха спорове относно това плащане и се проведоха и две дела – в Окръжен съд-Пазарджик и Апелативен съд-Пловдив. И двете дела бяха спечелени от фирмата, защото тя си имаше договор и беше доказана валидността на фактурата. Ние реагирахме на тези решения и направихме жалба  до Върховния касационен съд, който още не се е произнесъл. В резултат на двете  дела, които спечели фирмата, те предявиха искания за заплащане на тази спорна сума, които искания ние оспорихме с факта, че последната институция не се е произнесла. Своевременно от фирмата отново запорираха сметките и са отнесли въпроса към частен съдебен изпълнител, който направи оценка на имотите на Общината и впоследствие получихме решение, че са обявени за продан. 
  От момента, в който получихме тази информация, работим по въпроса за излизане от тази ситуация, защото имаме на разположение един месец това да се направи. С фирмата проведохме няколко разговора, спорни са казусите относно плащанията и сроковете… След последният разговор с тях, който беше днес (01.10.2014 г. бел.ред.) , ние имаме на 80 % готово споразумение, върху което в момента работят юристите на Общината. Ще бъде изготвено едно цялостно споразумение, което ще бъде представено публично на извънредно заседание на Общински съвет в края на идващата седмица. 
  След обсъждането и подписването му от фирмата, ние започваме в един дългосрочен период – в рамките на 9 месеца, да изплащаме задължението и ще бъде вдигнат запора върху тези имоти. Това е единият възможен вариант, който ще бъде обсъден от Общински съвет. Има и друг вариант – по-малко вероятен, какъвто е възстановяване наведнъж на цялата сума. Но, мисля, че след разговорите с фирмата, споразумението ще бъде прието и ще имаме решен казус до края на следващата седмица или до 10-15 октомври. 
   Като кмет на общината аз също съм обезпокоен от създалата се ситуация и искам да ви уверя, че работя само в една посока – да се излезе от това положение и имотите да си останат общинска собственост.