неделя, 12 октомври 2014 г.

  Уважаеми кметове на населени места в община Ракитово,
Уважаеми г-н Председател  на Общински  съвет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми служители от Общинска  администрация,      Чест  за мен е да  Ви поздравя по повод Деня на българската община - 12 октомври! На 12 октомври 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият закон за общините и градското управление в държавата.
       Като представители на местното самоуправление нашето призвание е да служим на обществения интерес. Да откликваме на нуждите и потребностите на жителите на общината и заедно да вървим напред. Убеден съм, че въпреки трудностите, ще продължим да работим по настоящи и бъдещи проекти в името на общественото благополучие.
        Пожелавам на всички общински служители, на общинските съветници, на кметовете на населени места  здраве и професионални успехи за реализиране на очакванията и изискванията, които поставят пред нас гражданите на нашата община.
12.10.2014 г.                                                                              С уважение:  Любомир Петков,
гр. Ракитово                                                                                  Кмет на община Ракитово