четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Местната комисия организира конкурс за ученици на тема „Толерантни ли сме към различните от нас”

        Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  при Община Ракитово организира конкурс за есе  и мултимедиен продукт  на тема „Толерантни ли сме към различните от нас ?” за ученици от VІІ- ХІІ клас от общината.
Целта на конкурса е младите хора  да повишат интереса и знанията си за културата и бита на отделните етноси в България като част от антидискриминационната политика на страната ни; да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане и разбиране за толерантност, равнопоставеност и приятелство като пример за ежедневните им.
       За участие в конкурса се допускат ученици от VІІ- ХІІ клас, а жанровете в които могат да творят са есе и мултимедийна презентация. Есетата трябва да бъдат самостоятелно подготвени, с обем до три страници и да отразяват отношението на участниците по темата. Мултимедийният продукт да е с времетраене  до 10 минути, като всяко дете може да участва само с една презентация.  Във връзка с провеждането на конкурса и по-добрата организация, готовите творби на участниците трябва да бъдат предадени до 13.11.2014г. /четвъртък/  в стая 206 на Общинска администрация. Всеки участник в конкурса трябва да посочи  трите си имена, възраст и  в кой клас и училище учи. Творбите ще бъдат оценени от жури и резултатите ще бъдат обявени в сайта на Община Ракитово. Най-добрите ще бъдат отличени.