сряда, 30 юли 2014 г.

Първа среща на род Холянови от Ракитово и Пещера

   На 20 юли 2014 година в Ракитово се проведе старателно подготвяната повече от година и очаквана с нетърпение среща на род Холянови. Данните за рода са събрани много трудно, защото от първо поколение няма живи, а от второ поколение са двама представители на рода, живеещи в Пещера и Ракитово. Освен това представителите на рода след съсипването на процъфтяващата аромънска метрополия Москополе през 1789 г. от Али паша Янински идват и пребивават в българските земи в района на Петрич, Самоков, Горна Джумая. Там са родени преди 165 г. и основателите на рода – дядо Костадин Холянов и съпругата му баба Елена Панакова /Холянова/, както и двамата им сина Георги, Щерьо и дъщерята Кераца.
      Още в петък читалищният салон и фоайето бе подготвено за срещата на рода. В неделя към 10.00 часа в центъра на града бе посрещната групата от Пещера – 25 човека. Всички заявили участието си над 80 души се събраха пред дома на баба Зойка Георгиева Холянова /Янева/ - най-възрастната представителка на рода, която е на 88 години – второ поколение. Роднините се срещнаха с нея, много уважително си спомниха важни неща от историята на рода, от годините прекарани в Пещера след 1935 година, за идването й в Ракитово през 1944 г. и за още много вълнуващи моменти от живота на Холянови и Халачеви.
        Времето беше прекрасно сякаш искаше да помогне за провеждане на тази първа среща. С пряпореца /хламбората/ и с хора свирени от Никола Янев – син на баба Зойка и трето поколение от Холянови започна и празничния ден. След няколко хора изиграни пред дома на Яневи се стигна до читалище „Будилник”. Направиха се общи снимки, по клонове, по семейства, водеха се разговори, завързваха се запознанства между по-младите, които не са се срещали и виждали.На входа за читалището всички бяха посрещнати от децата и закичвани с детелинка и надпис за първата среща на род Холянови. Пита с мед бе направена от Кети Холянова, а Елена Дузова от Дорково, също трето поколение, донесе две сладки пити за членовете на рода и гостите на срещата.
      Във фоайето на читалището голям интерес предизвикаха родословното дърво с имената на основателите и всички по права линия 166 души, както и имената на снахи и зетьове от 88 сродени с Холянови родове с общ брой 254. Таблата със снимки на представители от рода от основателя дядо Костадин до най-малките от 6-то поколение предизвикаха много вълнения, насълзени очи, обич и съжаление, че срещата се провежда едва сега, когато много от тези хора не са между нас. Много снимки се направиха до дървото, таблата със снимки, до двете типични над 100 години оригинални армънски носии, до битовите ръкоделия, пошивки, възглавници, плетки на една кука, аши и др. Коментираха се годините на основателите – дядо Костадин Холянов роден през 1846 г. в Петрич и починал през 1938 г. в Пещера, на съпругата му баба Елена родена през 1846 г. и починала през 1930 г., също така и на техните деца и най-вече на внука им Михаил Георгиев Холянов живял и починал в Ракитово на 100 години и осем месеца и др.
      В салона на читалището изненадата бяха водещите – двете чаровни братовчедки на 11 години Гергана Николаева Бангеева и Елена Михайлова Попчева. Почетена бе паметта на 16 починали от рода, изслушан бе химна на България. Интересен и подробен доклад за историята на род Холянови и сродените с него родове бе подготвен и прочетен от Георги Янков Попчев – сроден с Яневи и Холянови от 42 години. Всички присъстващи изслушаха с голям интерес и внимание данните за идването на членовете на рода преди повече от 165 години в района на Петрич, Самоков, Горна Джумая, Чекалица в Рила планина през първите години на 19 век и пребиваването им там до 1935 г, когато се заселват в Пещера. През 1944 г. с омъжването на Зойка Г. Холянова за Михаил Николов Чолак Янев в Ракитово започва заселването в нашия град, което приключва през 1947 г. с идването на братята Костадин, Михаил, Щерьо и сестра им Божана заедно с техните родители - дядо Георги Костадинов Холянов и баба Маруша Холянова. Разбра се, че основателите и техните деца отдавна са починали и че през 1929-1930 г. те избират България, а не се преселват в Румъния. Само една от представителките на рода след брака си в Дупница се заселва в Румъния и вече поколенията й живеят в Констанца, Букурещ, Кубадин и Канада. Силно впечатление направи /особено на предсавителите на трето и четвърто поколение/ описаното от най-възрастния представител на рода в Пещера Георги Щерев Холянов на 82 години в книгата си за основното препитание – овцевъдството в планината и в местностите Беглика, Пашовото, Мантарица, дере Мандра, Харманите, Баташко поле, за чудесната Родопска природа, за прекрасните и истински млечни продукти, за трудностите и каляването на членовете на Холяновия род и др.
       Стана известен и най-малкия представител на рода от Ракитово – Мануел Антонов Ташев на 1.5 годинки правнук на Кети и Михаил Холянови.
       Данните за рода напълно подкрепят основните изводи в доклада, че представителите на рода са достойни за делата на предците си: 32 са с висше образование, 6 с полувисше, 8 са студенти, 45 със средно образование, 30 учат. В рода има лекари, педагози, инженери, строители, специалисти по различни специалности, бизнесмени, юристи, общественици и др. Представители на рода вече работят в Канада, Румъния, Италия, Франция, САЩ, Испания, Англия и др. Гости на родовата среща /за трета година, на трета среща/ бяха кметът на Община Ракитово г-н Любомир Петков, г-н Васил Янакиев, Георги Щерев Холянов от Пещера на 82 г. написал книги за деца и възрастни. Те сърдечно привестваха присъстващите и пожелаха все така род Холянови да бъде единен и да дава своя принос в процъфтяването на общината, както и във възпитанието на младите в любов към миналото и продължаване традициите на предците.
       Почти 60 мин. продължи програмата с участие на представители от различните поколения. Имаше рецитиране на стихове за Родината, концерт в гората, изпълнения на пиано, сложен, но прекрасен танц с въже, 4 авторски песни на Георги Щерев Холянов незрящ, но постигнал много като композитор, ръководител на групи, изпълнител и преподавател в София. По една песен изпяха и Никола Янев /Чоли/ и Димитър Христов Попчев – трето поколение. Всички те бяха дълго аплодирани и насърчавани при изпълненията.
       След 13.30 часа отново във фоайето и в заведение „СИТИ”, заедно с обяда, запознанствата, снимките, тържеството продължи с хора, викторина за историята на рода, размяна на телефонни номера, адреси и обещания за близки контакти.
      Срещата беше един чудесен родов празник, който остави прекрасни впечатления и спомени за всички участници. Желанието на всички бе това да стане традиция и на всяка година-две да се организира нова среща.

                                                                                                               Георги Янков Попчев

вторник, 29 юли 2014 г.

Поздравителен адрес


                                                
Честит Рамазан  Байрам
на всички празнуващи!

Уважаеми съграждани,

Пожелавам ви най-вече здраве, мир и благоденствие. Нека празникът изпълни сърцата ви с щастие, вяра, надежда и доброта. Бъдете живи и здрави и нека продължаваме да живеем в мир и разбирателство, както е било досега. Още веднъж - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
 
 
 
 
29.07.2014 г.
гр.Ракитово                                                                                                                                            Любомир Петков,

                                                                                                                                                  Кмет на Община Ракитово

сряда, 23 юли 2014 г.

Заключителна пресконференция по проект: “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”
      Заключителна пресконференция по проект: “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово” се проведе на 23 юли, от 10 часа в залата на Община Ракитово. Договорът  за безвъзмездна финансова помощ е №13-13-92/28.10.2013г., бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

    На пресконеференцията стана ясно, че е постигната е основна цел на проекта:  Увеличаване резултатността на работа на общинска администрация Ракитово посредством подобряване процеса на разработване и прилагане на политики на общината в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни. Разработването на адекватен стратегически документ като Общинския план за развитие на община Ракитово за периода 2014-2020 г. предполага посоката на бъдещото развитие на общината. Основна част от този документ е стратегическата, чиято  цел е да се систематизират приоритетите и мерките от които зависи просперитета на общината.  При съставяне на  един адекватен, изпълним и целенасочен общински план за развитие, неговото изпълнение е реално осъществимо и в едно с подобрената работа на общинската администрация и сътрудничеството със структурите на гражданското общество, просперитета на общината и нейните жители е гарантиран. По този начин ще се увеличат финансовите ресурси на община Ракитово и дейности, като тези предвидени в настоящото проектно предложение, както и в други насоки, ще има възможност да бъдат финансово обезпечени.

     Въпреки приключване на дейностите по проекта, крайните продукти, като правила, методики и стратегически документи, както и резултатите от постигане на проектните цели ще са налични и използваеми в дълъг времеви период след неговото финализиране. Разработените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация могат да бъдат използвани многократно, а проведеното съпътстващо обучение освен, че ще увеличи капацитета на общинската администрация и представители на структурите на гражданското общество, ще даде възможност на обучените експерти да предадат своите знания и да станат от своя страна обучители. По този начин ще се мултиплицира ефекта от проведените дейности по проекта.

вторник, 22 юли 2014 г.

Заключителна пресконференция по проект „Община Ракитово за организационно развитие“

   На 22.07.2014 г. в Община Ракитово се проведе заключителна пресконференция по проект „Община Ракитово за организационно развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  Екипът, работил по  проекта  запозна присъстващите, сред които представители на общината и прилежащите й кметства, с основните резултати, постигнати чрез изпълняването на основните дейности по проекта.
  На заключителната пресконференция  бяха обсъдени резултатите от проведения функционален анализ по отношение на организационното структуриране на администрацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на администрацията.
   Според екипа на проекта са постигнати главните цели: 1. Повишаване на ефективността и ефикасността на администрацията на Oбщина Ракитово чрез подобряване на организационното развитие, 2. Усъвършенстване структурата на администрацията, чрез нейното оптимизиране.

неделя, 20 юли 2014 г.

НАТАЛИЯ СОРОКИНА СЪБУДИ РУСОФИЛИТЕ В РАКИТОВО

Наталия Сорокина
 През последните месеци обществото ни преживява непрекъснати трусове. Редуват се протести, скандали и природни бедствия. Вечер пред екрана на телевизорите хората очакват да видят къде има този път градушка и свлачища. На фона на такава обществена истерия постепенно всичко се обезличава и е трудно да се разчупи инерцията на повсеместната апатия. За хората е достатъчно е небето да ни пощади и този път и близките ни да са здрави.

Привечер малките градчета като Ракитово застиват в безмълвие. По улиците рядко може да се види човек. Затова е изненадващо, че на 12 юли 2014 г. вечерта пред читалище „Будилник” има раздвижване. Празнично облечени по улиците бързат мъже и жени. Личи, че повечето са възрастни. Хора, чийто живот е свързан с работа и пак работа. Бързат за концерта на Наталия Сорокина, заслужил артист на Русия. Бързат, защото по стара ракитовска традиция вместо в 19.00 да са в залата на читалището, те тогава тръгват от къщи... Защо да губят време? Нали концерта както обикновено ще започне 15 минути след обявения час? Е, тези 15 минути ще се сторят на организаторите на концерта като часове, защото през това време залата е полупразна и водещи и изпълнители се чудят как да реагират. Читалищните дейци са свикнали, но главният организатор на концерта Тодор Тодоров – председател на Движение „Русофили” - Ракитово, е на път да прегори от напрежение.
Когато водещата Николета Керакова представя певицата и Наталия се появява на сцената, всичко си отива на мястото. Сорокина чете няколко реда на български език, за да изрази уважението си към хората, сред които е дошла. Под аплодисментите на публиката изтрива с красноречив жест „потта” от челото си, за да покаже колко е трудно да се говори на български. И запява за дружбата между народите на България и Русия. Залата вече е почти пълна и всички могат да се насладят на таланта на певицата.
Сцената на читалището в Ракитово е сред най-големите. Затова е чудно как само един човек и един стол могат да я запълнят. Икономичен, но идеално подбран реквизит, разположен на стола, гарантира превъплащенията на артистката. Едно венче я превръща в руска народна певица. Звук от маракаса към симбека показва новия руски стил на пеене. Малко дайре и руски романси нажежават залата „до червено”. Кърпа, използвана и като шалче, подчертават пословичната руска женска красота. Сорокина пее, общува с публиката и всички забравят за времето. А руската популярна песен „Катюша” е изпята и от ракитовци.
Сорокина е един от най-изявените популяризатори на руската култура по света. Родена и израснала в Санкт Петербург, но корените й по майчина линия са от Урал. Тя често гостува на баба си в градчето с име Къщыто. Наталия оживено коментира след концерта, че сама е открила произхода на името на селцето. Според нея думата е българска, а не башкирска, както мислят всички. Къща, къща – „Къщыте”. Певицата гостува в България за шести път и е изнесла над 60 концерта. Този път програмата й включва 16 концерта, като в Ракитово е четвъртият от тях. Репертоарът й е от популярни руски песни и песни, свързани с Великата отечествена война. Тя е руската „Мис Романс”. Автор е на част от текстовете на песните.
Сред публиката в Ракитово са бивши работници и служители от горската промишленост в Коми АССР, като Стоян Допчев – ръководител на българската фирма в Благоево с около 5000 работници, Иван Станков (Франко) – един от изявените секачи, Христо Янушев – ръководител на ІІ цех в долен склад в Благоево, Илия Баташки – заместник ръководител на фирмата в Благоево, Генчо Генчев – технически ръководител в Благоево, Георги Дарелов, Георги Начев и много други, работили в Коми.
Ракитовци са работили на много места в Русия. В строителството в Тюмен са били Никола Перчелиев, Иван Делиев, Стефан Тодоров. В Старый Оскол – Белгородска област в стоителството са били Тодор Тодоров, Георги Вандев – ръководител на дърводелска бригада. Има работили в Губкин - Атанас Наков, в Железногорск – Георги Ташев и в много други градове. Част от тях са работили и са учили в руските университети.
Сред публиката са и хора, които не са работили в Русия, но обичат руската култура. Никола Янев (Маестрото) е изпял десетки руски песни и е научил две поколения младежи да пеят на руски. Петя Чолева, Румен Вандев и Свилен Топчиев – членове на Сдружение с обществено полезна дейност „Суткя” гр. Ракитово, съорганизатор на проявата. Кметът на Община Ракитово Любомир Петков, без когото концертът не би се реализирал. Спонсорите Велчо Велчев, Христо Янушев, Ангел Станков, Ангел и Надка Говедарски, Щерян Холянов. Гости от Велинград и Пазарджик.
След аплодисментите на публиката, с които е изпратена Наталия Сорокина, думата взема ръководителят на русофилите Тодор Тодоров.Той споменава, че концертът е и в чест на 135 години от установяването на Българо-Руските дипломатически отношения. Тодоров пожелава да не забравяме общите славянски и православни корени, както и общия духовен цивилизационен код.
Концертът на Сорокина и поднасянето от нея на цветя на паметника на загиналите ракитовци в Балканската и Първата световна война е заснет от местния ТВ оператор „Деймос ТВ” и ще бъде видян от шестнадесетте хиляди жители на Община Ракитово.


Свилен Топчиев

петък, 18 юли 2014 г.

ПОКАНА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРНЦИЯ

по проект:
 
 
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово
на 23.07. 2014 г.
от 10.00 часа
в залата на Община Ракитово
Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-92/28.10.2013г. ,
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,
Приоритетна ос І „Добро управление”,
Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Стойност на проекта: 73 420,32 лв. с ДДС, срок на изпълнение – 9 месеца.

сряда, 9 юли 2014 г.

Концерт на Наталия Сорокина в Ракитово


В Ракитово направиха първа копка на Образователен и информационен център за работа с деца и родителиНа 9-ти юли (сряда) от 10, 30 часа  до ОУ „Христо Ботев” в Ракитово беше извършен водосвет и направена първа копка, с която стартира работата по проект за изграждане на обект „Образователен и информационен център за работа с деца и родители”. Първата копка направи кметът на общината Любомир Петков, а водосветът беше извършен от отец Стоил Лазаров при храм „Св. Неделя”.  Проектът се изпълнява  от НПО „Бъдеще” с председател Янко Кривонозов и е на стойност 249 600 $. Центърът, който ще на площ от 285 кв.м., по плaн трябва да бъде готов за новата учебна година.

вторник, 8 юли 2014 г.

Кметът на общината с награда от ТВ ЕвропаНавръх празника на града и 45 годишния юбилей от обявяването му за град, храмовия празника на църквата в Ракитово и личния си празник – рожден ден, кметът на община Ракитово Любомир Петков изненадващо получи приз от ТВ "Европа". Екип на телевизията го посети на 7 юли и пред общинска администрация му поднесе плакет за опазване на културните ценности в Общината. Градоначалникът благодари за признанието и посочи, че за него са допринесли, както всички негови подчинени, така и жителите на цялата община. 

45-години от обявяването на Ракитово за град отбелязаха в Ракитово

Коста Биков получи приза „Почетен гражданин на град Ракитово”

Коста Биков получава почетният знак от
кмета и председателя на Обс-Ракитово
Мероприятията по отбелязването на 45-годишния юбилей и празник на град Ракитово традиционно започнаха още на 6 юли, с футболен турнир на стадиона  и празнична програма в центъра вечерта. В нея се включиха ДВГ „Дъга”-Ракитово, ансамбъл „Овчарска песен”-Дорково, ГСГ „Евридика”-Костандово, ансамбъл „Бояна”-Костандово и малките танцьори от танцова формация „Будилник”. Последваха концертите на фолкпевиците Екстра Нина и Цветелина, на които всички желаещи успяха да си и потанцуват. На следващия ден – 7-ми юли, денят  започна със тържествена литургия по случай храмовия празник на църквата „Св. Неделя” в Ракитово, отслужена от отец Стоил Лазаров. Вечерта започна с възстановка на обичая "Еньовден" от жените при културен клуб на пенсионера в Ракитово. Последваха изпълненията на момичетата от школата на Никола Янев – Ангелинка Кривонозова, Сашка Димова, Ванеса Захариева и Фатме Чукалова. Преди изпълнението на ДТС „Силивряк” лично кметът поднесе на ръководителката Светла Стоева плакетът и грамотата , които пристигнаха за децата от Арбанаси – там те станаха първи във Националния фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”. С участието си и на празника на Ракитово децата показаха с какво са заслужили престижната награда. След малките танцьорки на сцената се изявиха гостите от Велинград – вокална група „Велина” при НЧ „Отец Паисий” с ръководители Иван и Йорданка Казалиеви. Малката Ванеса Баева, също тяхна възпитаничка, за пореден път демонстрира уникални певчески способности. Естрадният оркестър при НЧ „Будилник” 1898 с ръководител Стоян Арабов и солисти Николина Левтерова и Петър Кантарев със сигурност щяха да накарат публиката да им стане на крака, ако концертът беше в зала – така я развълнуваха с популярните български песни, които изпълниха. След тяха забиха ракитовската рок група „Ренесанс”, които също много допаднаха на всички и трудно се разделиха със сцената. Изпълненията на ракитовската гордост- Градският духов оркестър предшестваха официалната част на празника – откриването му от кмета на общината и рожденик същия ден – Любомир Петков. Поздрав за всички официални гости и жители на Ракитово  бяха изпълненията на Георги Жеребцов- Джодо. Той изпълни „Песен за Ракитово” по текст на  Христина Димова и музика на Георги Холянов - и двамата от Ракитово. Официални гости на празника бяха депутатите д-р Дончо Баксанов и Гинче Караминова, председателят на Общински съвет-Ракитово Валентин Хаджимосков, кметът на село Дорково Николай Ковачев, зам.-кметът на община Ракитово Красимир Вандев, актьорът Николай Станчев и режисьорът Коста Биков. След обръщението на кметът Любомир Петков, думата взе и д-р Дончо Баксанов. Последва тържествената част - удостояването на Коста Биков със званието „Почетен гражданин на град Ракитово” – кметът му поднесе плакет, а председателят на Общинския съвет му сложи традиционната лента. Развълнуван, режисьорът, сценаристът и актьорът с ракитовски произход благодари за честта. Празничната вечер продължи с концерт на Кристина Димитрова и Димитър Аргиров и група. Последният, заедно с  групата танцьори, солистката и оркестъра с  направиха така, че публиката оформи три реда хоро. Кристина Димитрова пък направи дует с Стоян Арабов – ръководителят на няколко от ракитовските групи, който влезе в ролята на Орлин Горанов.  Празникът завърши със зрелищна заря.

Празникът се осъществи с любезното съдействие на:

1.          "Каро трейдинг" ООД
2.           "Рувекс" АД
3.           „Ги Ми Строй” ООД
4.           "Божилов" ЕООД
5.           „ХОЛ-ЛЕС” ЕООД
6.           ЕООД „Спринт – 1”
7.           ЕТ „Павел Дойкин”
8.           ЕТ „Дисон-Димитър Сестримски”
9.           ЕТ „Ангел Станков”
10.         ЕТ „АД-БИ – Бисер Кропчев”
11.         "Балджиев 78"  ЕООД
12.         ЕТ „Г и Г” - Даниела Маркова 

ДВГ "Дъга"

Анамбъл "Овчарска песен"-Дорково

ГСГ "Евридика"

Ансамбъл "Бояна"-Костандово

ТФ "Будилник"

Екстра Нина

Цветелина подари своя книга с поезия на библиотеката

Възстановка на "Еньовден" - Клуб на пенсионера 

Кметът поднася приза на ръководителката на
ДТС "Силивряк" Светла Стоева

Вокална група "Велина" - Велинград

Ванеса Баева
Естраден оркестър със солисти Н. Левтерова
 и Петър Кантарев

Рок група "Ренесанс"

Георги Жеребцов-Джодо и Духов оркестър-Ракитово


Официалните гости на празника

Димитър Аргиров и група

Кристина Димитрова намери нова дуетна половинка
в Ракитово - Стоян Арабов

Зрелищната заря :)

събота, 5 юли 2014 г.

За шеста поредна година Ракитово става литературен център ден преди празника си

Валентина Радинска


На 5 юли в Ракитово за шеста поредна година се проведе литературна вечер за връчване на Националната литературна награда „Милош Зяпков” и наградите от съпътстващите я конкурси. Литературната награда на името на емблематичния ракитовец е учредена с решение на Общинския съвет през 2008 г. Съучредители на наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на  българските писатели и Сдружението на  писателите-Пазаржик. Начело на журито е председателят на Сдружението на  писателите в Пазарджик Никола Иванов. Тази година в надпредварата се включиха 65 автора. Националната литературна награда „Милош Зяпков” за 2014 г. бе присъдена на Валентина Радинска за книгата й „Употреба на свободата”. Лично кметът на общината Любомир Петков поднесе наградата на видната сливналийка. Творчеството й представи нейният издател – Иван Гранитски. Наградата на Кмета на община Ракитово пък беше присъдена на Георги Господинов за книгата „И всичко стана луна”. За съжаление той не присъства на церемонията, защото не е в България в момента. Водещата зачете негово писмо, в което той благодари и дарява половината от наградата си на библиотеката в Ракитово. В съпътстващия конкурс за ученици от Пазарджишка област в раздела за поезия отличени е Виктория Симонова- ученичка от СОУ "Св. Климент Охридски" - град Пещера; в раздел проза - Аглая Ал-Хасан- ученичка от ЕГ "Бертолт Брехт"-гр. Пазарджик и в раздел хумор Айлин Дрикова-ученичка от СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ракитово.