петък, 28 март 2014 г.

Общината оборудвана по проект на НСОРБ и Е-ПОДЕМОбщина Ракитово продължава изпълнението на проекта на НСОРБ и „Е-ПОДЕМ – Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове”, Мярка на подкрепа 10: „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ”. Общината вече получи видеокран и киоск терминал, както и друго хардуерно оборудване. Преди дни беше инсталиран и нов бърз скенер. Предстои внедряване на електронна система за управление на европроекти със съответните показатели и функционални характеристики. Също така ще бъде предоставена офис-техника за ефективната работа на системата. С оглед повишаване полезността на проекта, в който са включени общо 251 общини, НСОРБ включи и нова дейност-обучение на експертите, които ще работят със системата в чужбина.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са разработена, внедрена и технически обезпечена електронна система за управление, изпълнение и отчитане на проекти, обучени общински експерти за работа със системата. Освен това ще бъде  създадена национална база-данни за общински европроекти и изграден и постоянно действащ общински ресурсно-координационен център.

ФИТНЕС В РАКИТОВООбщинска фитнес зала ще отвори врати на 3 април в Ракитово. Залата се намира в сградата на РПК (бившия обувен магазин на ул. „Александър Стамболийски”).  Едномесечна карта е на цена от 20 лв., една тренировка – 2 лв. , а тенис на маса – 1 лв. На разположение на трениращите ще бъде професионален фитнес-треньор. Залата ще бъде отворена всеки ден от 11,00  до 14,00 часа и от 16,00 до 21,00 часа. Откриването на залата с водосвет ще се състои на 3 април от 10;30 часа.

четвъртък, 27 март 2014 г.

Заключителна кръгла маса по проект „Община Ракитово за организационно развитие“
На 26.03.2014 г.в сградата на Община Ракитово се проведе заключителна кръгла маса по проект „Община Ракитово за организационно развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е поредният проект с европейско финансиране за общината.

Екипът на проекта  запозна присъстващите, сред които представители на общината и прилежащите й кметства, с основните резултати, постигнати чрез извършването на функционалния анализ.

На събитието бяха обсъдени препоръките от проведения функционален анализ по отношение на организационното структуриране на администрацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на администрацията.

Дейността по извършения функционален анализ е ключова за целия проект и се явява в изпълнение на главната цел - повишаване на ефективността на администрацията на община Ракитово чрез подобряване на организационното развитие и оптимизиране на работните процеси.

Великденска изложба-базарРОМСКИ ПРАЗНИК


понеделник, 24 март 2014 г.

ТВ „Деймос” участва в международен филмов фестивалТВ „Деймос”-Ракитово ще участва в 10-ят международен фестивал за туристически филми „На източния бряг на Европа“ с филма си „Дубай-градът на бъдещето”. Филмът на местните телевизионери е преминал успешно предварителната селекция и е номиниран за фестивалните прожекции, съобщи собственикът на медията Георги Захариев. Селекцията е направена от петчленно жури, като изборът  е бил между 77 филма от общо 23 държави. Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм: събитиен, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнеотуризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремен, планински и морски, екотуризъм. Победителите ще бъдат излъчени на 13 април. Филмът на ракитовската телевизия е сниман през лятото на 2013 г. и плод на усилията, емоцията и професионализма на целия екип. Фестивалните прожекции ще се проведат в дните на фестивала – от 10-ти до 13-ти април. Мисията на фестивала е да промотира професионалната филмова туристическа продукция, да стимулира създаването на такава продукция и да популяризира водещите тенденции в сферата на модерната аудио-визуална култура. Желаем успех на колегите :)


Фолклорна група „Горски здравец” с награда „Златна лира на Орфей”


Ръководителят Никола Янев-Чоли

Женска фолклорна група „Горски здравец” при културен клуб на пенсионера в град Ракитово, с ръководител Никола Янев-Чоли, взеха участие в националния фолклорен конкурс "Орфеево изворче"в Стара Загора. Конкурсът се проведе на 21,22 и 23 март за 14-та поредна година. Представителите на община Ракитово са били част от общо над  2000 участници във фестивала. Въпреки това ЖФГ „Горски здравец” се върнаха с със заслужено отличие.  Те са се представили с „Малай мома равни двори мела” и „Стана вода налива” – с тригласна обработка на проф. Стефан Чапкънов. Журито на фестивала ( в състав: доц. Георги Петков, акад.
 Кирил Тодоров, Павлина Тодорова, Ани Саръбян, Ваня Монева и Христина Лютова) им е присъдило „Златна лира на Орфей”.