сряда, 12 март 2014 г.

Ученици управляват Общината за един ден

Кметът за един ден Гергана Прагова
с титулярът Любомир Петков


На 12.03.2014 г. в Община Ракитово се проведе за пореден път инициативата „Джуниър Ачийвмънт -„Мениджър за един ден” .  Ръководни длъжности заеха ученици от 11-ти клас от СОУ „Св. Кл. Охридски”. Кмет на общината за един ден стана Гергана Прагова, председател на Общински съвет- Росица Зайкова,зам.кметове-Невена Карагьозова и Пепи Баева, секретар на общината-Албена Манева, младши експерт „Европроекти”-Вяра Махова, главен експерт „Образование”-Ангел Баев, главен експерт „Връзки с обществеността”-Емил Медов, технически секретар Красимира Бошнова. Новият кмет започна деня с оперативка, след което мениджърите за един ден заеха работните си места. На въпроса защо е решила да стане кмет за един ден Гергана отговори: Реших да участвам в инициативата, защото тя дава възможността да видя как се работи в Oбщината, защото не е невъзможно един ден самата аз да се кандидатирам.  В края на деня деветимата участници в инициативата получиха сертификати от Джуниър Ачийвмънт и плакети от кмета на общината Любомир Петков.


По същото време в София ученичката от СОУ „Св. Кл. Охридски” – Мария Гаралова беше зам.-министър за един ден в Министерство на околната среда и водите.  Мария се е запознала подробно с работата на МОСВ и на заместник-министър Чавдар Георгиев. Присъствала е на Колегиум на министерството с участието на министър Искра Михайлова, ръководният екип и директорите на дирекции. По-късно е имала  възможност да се запознае и с работата на отделите в министерството.  Министър Искра Михайлова и заместник-министър Чавдар Георгиев са връчили сертификати за участие в инициативата на Мария и останалите участници, в кабинета на министър Михайлова. Тя им е  пожелала успех и ги е уверила, че вратите на МОСВ са винаги отворени за тях.
 

ПР за един ден:

Емил Медов