петък, 14 март 2014 г.

Жителите на общината могат да участват в съставянето на новия общински план за развитиеНа 14 март в залата на Общината се проведе работна среща по проект “Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-92/28.10.2013г.  Целта на проекта е да се разработи и въведе ефективен цялостен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на общинските политики.  Ще бъдат проведени съпътстващи обучения във връзка с разработените правила и методики за мониторинг и контрол; ще бъде изготвена последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Ракитово за периода 2007-2013 г.; ще се изготвят и серия от анализи, проведени  проучвания и изследвания за разработване на Общинския план за развитие на община Ракитово. Във връзка с изработката на новия Общински план за развитие на Община Ракитово за периода 2014-2020 на сайта на Общината има качени въпросници, чрез които гражданските институции, както и самите граждани могат  да участват в съставянето му. Въпросниците са в раздел Проекти на официалния сайт на Общината www.rakitovo.info и засягат 12 тематични области. Попълнените въпросници изпращайте на електронния адрес на Общината: rakitovo@abv.bg .