петък, 30 ноември 2012 г.

Национален референдум
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите че по повод предстоящото произвеждане на Национален референдум на 27 януари 2013 г. в срок до 14.00 ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно за:
1.      Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 27.12.2012год. включително.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинска администрация Ракитово. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

2.      Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 12.01.2013 год. включително.
3.      Удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите в произвеждането на референдума лица се издават след подадено писмено заявление и декларация по образец до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до 12.01.2013год. включително.
4.      Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци след подадено писмено заявление до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 19.01.2013г. 
5. Избирателните списъци са обявени, както следва:

№ на секцията
населено място
адрес на мястото за обявяване на избирателните списъци
132400001
гр.Ракитово
В сградата на общината – ул. „Иван Клинчаров„ № 57
132400002
гр.Ракитово
Иван Клинчаров № 68, клуб на пенсионера
132400003
гр.Ракитово
ул. Александър Стамболийски № 7, магазин на РПК
132400004
гр.Ракитово
ул. Александър Стамболийски № 7, магазин на РПК
132400005
гр.Ракитово
Магазин на Аксиния Тошкова – ул. „Яне Сандански”№ 2
132400006
гр.Ракитово
Магазин на Аксиния Тошкова – ул. „Яне Сандански”№ 2
132400007
гр.Ракитово
Бивш магазин на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 45
132400008
гр.Ракитово
Бивш магазин на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 45
132400009
гр.Костандово
пл."Европа" № 1 северния вход на училището
132400010
гр.Костандово
ул."Христо Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400011
гр.Костандово
ул."Христо Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400012
гр.Костандово
ул."Христо Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400013
с. Дорково
ул. Цепина № 46 А
132400014
с. Дорково
ул. Цепина № 46 А
132400015
с. Дорково
ул. Цепина № 46 А
132400016
гр.Ракитово
Бивша сладкарница на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 48

сряда, 28 ноември 2012 г.

Химнът на СОУ „Св. Климент Охридски”-Ракитово на първия по рода си преглед в областния град       СОУ „Св. Климент Охридски”-Ракитово бе едно от 11-те  училища от областта, които  представиха химните си на първия по рода си преглед в Пазарджик.  На 23 ноември в СОУ „Георги Брегов" – Пазарджик, възпитаниците на СОУ „Св. Климент Охридски”- Фатме Чукалова, Надежда Христова, Боряна Зарева, Николина Фиркова, Сашка Димова,Силвия Медова, Величка Стоева, Теодора Прагова, Василена Дойкина и Митко Секалов – талисмана, с ръководител Емил Ганев, представиха химна на гимназията. Децата показаха не само музикален талант и сценично поведение, а и гордост от принадлежността си към нашето училище, сподели учителят по музика Емил Ганев. Представянето им бе съпроводено с кратка информация за авторката на текста – Христина Димова и авторът на музиката – Никола Янев-Чоли.
Прегледът няма конкурсен характер, затова няма и отличени, но всички участници са получили грамоти за представянето си. Целта на прегледа е популяризиране на училищните химни, които като музикални символи на съответните училища са се превърнали и в знак за тяхната идентичност. Музикалното събитие е по инициатива на РИО и СОУ „Георги Брегов" – Пазарджик, в което се изучава профил „Музика”.
Специални благодарности отправи ръководството на РИО към  директорите на училищата - Таня Гаралова, Добринка Райкова, Роза Панайотова, Стефан Ангелов, Даниела Кемчева, Галина Варова, Наталия Александрова, Васил Попов и Ивана Даутова, направили възможна реализацията на идеята.

Ремонтират 5 улици в община Ракитово, по проект за 1 600 000 лв
 На 27 ноември кметът на община Ракитово Любомир Петков подписа договор  с ДФЗ за проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”. Проекта е на стойност 1 582 784 лв. Включени са следните под - обекти:
- ул. „ Александър Стамболийски” от о.т. 179 до о.т. 89 - гр. Ракитово, на която ще се направи реконструкция и рехабилитация;
- ул. „Райна Княгиня” от о.т. 10 до о.т. 60, гр. Ракитово - реконструкция и рехабилитация;
- ул. „Иван Клинчаров” между о.т. 23-85 и о.т. 82-292, гр. Ракитово ще бъде направена реконструкция на тротоарна настилка;
- ул. „Васил Левски” между о.т. 71 и о.т. 225 - гр. Костандово – също реконструкция на тротоарна настилка;
- ул. „Цепина”, с. Дорково –благоустрояване;
Предстои провеждането на обществените поръчки, съобщи кметът на общината.

Вторият транш помощи от БЧК е в разгара си
В Ракитово започна раздаването на храни от Българският червен кръст. Това е втория транш за нуждаещите се, като раздадването започна на 27 ноември и ще продължи до 12 декември. Продуктите се раздават срещу лична карта на хора, които миналата година са получавали помощи за отопление, майки-осиновителки, отглеждащи деца с увреждания, семейства, получили еднократна помощ за учебната година и лични асистенти на хора с увреждания. На този транш пакетите са огромни, като включват:
8 пакета захар
7 бутилки олио
8 пакета боб
12 пакета леща
2 кофички конфитюр
4 кутии картофено пюре
4 пакета брашно
11 пакета ориз
3 пакета спагети
2 пакета макарони
1 пакет бисквити
3 кофички мед
1 пакет кафе

петък, 23 ноември 2012 г.

Зам.министърът на МИЕТ Иво Маринов откри санираната сграда на СОУ „Св. Кл. Охридски” в Ракитово  Зам.-министърът на МИЕТ Иво Маринов и кметът на община Ракитово Любомир Петков прерязаха лентата на санираното училище „Св. Кл. Охридски” в Ракитово, на 23 ноември, в присъствието на областния управител д-р Дончо Баксанов и официални гости. 
 Зам.-министърът поздрави ръководството на общината за успешното реализиране на проекта. Той поясни, че това е един от 110 –те проекта в страната, които в момента се реализират съвместно с международния фонд „Козлодуй” и допълни, че след санирането се очаква да бъдат спестявани 440 мегавата ел. енергия. Зам.-министърът обясни, че през следващите пет години СОУ "Св. Кл. Охридски" ще трябва да представя доклади за реализираната икономия от използването на горива. Областният управител д-р Дончо Баксанов благодари на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за подкрепата и призова учениците и всички, които ще ползват обновените сгради да бъдат отговорни в опазването им. Кметът на общината Любомир Петков също благодари на министерството. Приветствие към гостите, учениците и учителите поднесоха директорът на училището Таня Гаралова.
Санирането на школото бе по подписано споразумение с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по линията на енергийната ефективност, заедно с фонд „Козлодуй”. Освен най-голямото училище в общината, санирани бяха и ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово, НЧ „Просвета”-Костандово, ЦДГ „Славейче”-Костандово, ОУ „Христо Ботев”-Дорково. Празникът на 23 ноември бе двоен, защото откриването на обновената сграда почти съвпадна с патронния празник на школото, носещо името на Св. Климент Охридски. След офицалното откриване, гостите поднесоха цветя на паметника на Св. Кл. Охридски и разгледаха обновената сграда.  
  На мероприятието присъстваха народният представител Ангел Даскалов, зам.-областният управител на област Пазарджик Ваня Минкова, гл. експерт при РИО-Пазарджик Ваня Апостолова, председателят на общ.съвет-Ракитово Валентин Хаджимосков, общ. съветници.

Зелена академияНа 01.12.2012г.
на територията на Професионална гимназия
по горско стопанство „Христо Ботев” – Велинград
ще се проведе:

Първа информационна среща „Зелена академия

организирана от
Службата за съвети в областта на биологичните ресурси БИОРЕС
към Лесотехнически университет
съвместно с
Изпълнителна агенция по горите

Ще бъдат обсъдени теми като горска сертификация, Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. – горски мерки, възможности за кандидатстване по европейски програми и механизми, основни изисквания за стопанисване на земите, управление на територии в Натура 2000, планинско фермерство и екотуризъм, лесовъдство за частни горовладелци и др.
Лектори ще бъдат преподаватели от Лесотехнически университет , експерти от Изпълнителна агенция по горите , експерти от Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, НПО и др.
Допълнителна информация можете да получите от проф. Румен Томов, зам.-ректор на ЛТУ и ръководител на проекта, на телефон 0888 686 200.

четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Предайте старите си електроуреди
ОБЩИНА РАКИТОВО

СЪВМЕСТНО С

ЕЛТЕХРЕСУРС

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ - ИУЕЕО


ДО 5.12.2012 Г. ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ТАКИВА УРЕДИ, МОГАТ ДА ГИ ДОНЕСАТ В ОБЩИНАТА.

НА 5.12.2012Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ПРЕЗ ТРИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЩЕ МИНЕ МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИУЕЕО.

ЦЕЛТА НА МЕРОПРИЯТИЕТО Е ДА СЕ СПРЕ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА ОТПАДЪЦИ ЗАЕДНО С БИТОВИТЕ , КАКТО И ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЯХНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ.
                                     ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: GSM-0892/211293.

сряда, 21 ноември 2012 г.

Кметът на община Ракитово ще се отчете за първата година от управлението си


Кметът на община Ракитово Любомир Петков ще се отчете за първата година от управлението си. За гражданите на Ракитово отчетът ще бъде изнесен в залата на Общински съвет-Ракитово на 27-ми ноември от 18:00 часа. За жителите на град Костандово екипът на кмета ще изнесе своя доклад в същия час, на 28 ноември, в малката зала на НЧ „Просвета”. В Дорково мероприятието ще се състои на 29 ноември, от 18:00 часа, в малката зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”. Специално за членовете на пенсионерския клуб в Ракитово отчетът ще бъде изнесен на 30 ноември от 15:00 часа.

Община Ракитово успешно изпълнява дейностите по проект за енергийна ефективност 
 Община Ракитово в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 год.”, успешно стартира реализацията на проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”. Това стана ясно на провелата се пресконфернция в залата на общината на 21 ноември.

Дейностите по проекта целят създаването на благоприятна и здравословна среда за отглеждане и обучение на деца в обединеното детско заведение „Митко Палаузов”в Ракитово, целодневната детска градина „3-ти март” в Дорково,  както и в оздравителното средно-образователно училище „Христо Смирненски” в общинския град. Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за отопление са сред стратегическите приоритети на инициативата, финансирана по Оперативната програма.

След проведено обстойно проучвяне на сградите, експертна оценка и анализ са изготвени технико-икономически обосновани предложения за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и е съставен план за въвеждане в експлоатация на избраните мерки. В рамките на първия етап на реализация на проекта в ОСОУ „Христо Смирненски” протичат активни процеси по саниране на сградата и е подменена дограмата, а в ОДЗ „Митко Палаузов” в Ракитово е подменена дограма  и фасадата е готова на 90%. В ЦДГ „3-ти март” в Дорково е сложен фибран и се работи и върху вътрешната изолация.

С въвеждането на енерго-спестяващите методи в сградите на учебните заведения температурните стойности през зимните месеци ще достигнат желаните 18.5 градуса в училището и 20 градуса в детските градини. Ще се постигне и равномерно отопление на коридорите и мокрите помещения. Здравословната и комфортна среда, която ще бъде създадена в учебните заведения след модернизацията им ще съдейства за подобряване на общия социален статус на населението и мотивиране на квалифицираните кадри да продължат да работят в съответните учебни заведения, което от своя страна ще е основа за постигане на устойчиво развитие на местната общност. 

Проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово” ще се реализира в периода ноември 2012 - април 2013 год.

вторник, 20 ноември 2012 г.

Славейко Врабчев втори на национално състезание
Славейко с ръководителката си
 Дафинка Клечарова
Ученици от СОУ „Св. Кл. Охридски” взеха участие в Национално състезание „Иновационен лагер 2012-2013 г.”, част от мероприятията в рамките на Световната седмица по предприемачество 12-18 ноември. В лагера са се включили деца от общо 250 училища от страната. Учениците Славейко Врабчев и Мария Гаралова с в тези 60, които имат късмета да се състезават с проекти за идеалното училище. Славейко и екипът му печелят второто място със своята идея – един комплекс от техническа гледна точка и иновативно обучение, в който чиновете са заменени с таблети и няма нужда от учебници и тетрадки. В това „училище на бъдещето” обаче, ключова роля има учителят. Беше трудно, защото казусът се задава на момента и петчленният екип се формира на място, но съм  доволен от резултата, сподели Славейко.

събота, 17 ноември 2012 г.

Началникът на РИО-Пазарджик на открит урок в СОУ „Св. Кл. Охридски”
Преди урока, началникът на Инспектората поздрави 
първокласниците
В СОУ „Св. Кл. Охридски” на 14 ноември се проведе открит урок по случай Световната седмица по предприемачество. Темата на урока беше „Бизнес идеи за развитие на алтернативния туризъм  в община Ракитово”. Мероприятието уважиха началникът на Регионалния инспекторат по образование Йордан Чалъков и кметът на общината Любомир Петков. Учениците от 12 клас, с ръководител Дафинка Клечарова, представиха разработени две бизнес идеи, приложими за нашата община. Първата беше „Реставриране на стари къщи в родопски стил”,  а втората - „Възраждане на занаятите от миналото”.  Специално поканен на урока като представител на предприемачите и управител на дървообработваща фирма „Палисандър” беше Димитър Янушев, а като представител на неправителствения сектор и председател на сдружение „Суткя” - Свилен Топчиев. Те споделиха с учениците своя опит, дадоха им ценни съвети и отговориха на поставените въпроси. В обръщението си към децата началникът на РИО-Пазарджик ги призова да работят по повече проекти. От своя страна, кметът на общината пък им обеща че ще се работи за развитието на туристическите обекти в общината.

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще посети Ракитово
Зам.-министърът на МИЕТ-Иво Маринов ще присъства на патронния празник на СОУ „Св. Кл. Охридски”в Ракитово на 23 ноември. Зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще види и резултатите от санирането на школото. Работата беше по Споразумение от 16.11.2011г., подписано между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради”, и международен фонд „Козлодуй”.  Освен СОУ „Св. Кл. Охридски” бяха санирани още четири сгради в община Ракитово - ОУ „Христо Ботев”-Ракитово, НЧ „Просвета”-Костандово, ЦДГ „Славейче”-Костандово, ОУ „Христо Ботев”-Дорково.
       Най-голямото училище - СОУ „Св. Климент Охридски”-Ракитово съществува от 1865 г., а новата сграда е построена през 1985 г. Днес в нея учат 462 ученика, с 52 души персонал – 42 педагогически и 10 непедагогически.Мобилен кабинет за обща практика ще извършва прегледи на 20 ноември в РакитовоНа 12 ноември стартира кампания за изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020 г./. В 15 области в страната ще работят мобилни кабинети за обща практика, педиатрични кабинети и кабинети за акушеро-гинекологични прегледи. С цел разширяване на пакета услуги, предоставяни по време на кампанията, ще се включат и мобилни медицински кабинети по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
В Ракитово мобилният кабинет ще бъде на 20 ноември.
Паралелно с кабинета по обща практика ще действа и мобилен медицински кабинет на РЗИ Пловдив, който ще предоставя безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.
В област Пазарджик кампанията се организира от РЗИ Пазарджик със съдействието на 7 здравни медиатори. В периода 19 – 29 ноември в мобилен кабинет за обща практика прегледи ще извършват д-р Николай Лалев и медицинска сестра Надя Чолакова.

РЗИ Пазарджик апелира: 15 ноември – свободен от тютюнев дим!
Тази година Международният ден без тютюнопушене се отбелязва на 15 ноември /четвъртък/ и ще премине под мотото: „Ако не аз – кой, ако не сега – кога?
Идеята е пушачите по света поне за ден да се откажат от вредния навик, като спестените средства се дарят за благотворителни каузи.
За първи път през 1971 г.  в град Рандолф американецът Артър Р. Мълейни накарал своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден. От спестените средства, които изразходвали за ежедневните си нужди от цигари, основали към местното училище фонд за отпускане на стипендии.
След няколко години идеята придобила голяма популярност в САЩ и през 1977 г. Американската общност за борба с рака (ACS) обявила всеки трети четвъртък от месец ноември за ден без тютюнопушене. В САЩ този ден е познат под името “Great Smokeout Day”.  Впоследствие този ден се отбелязва и в много други страни по света.
Кампанията дава възможност на милиони хора по света да се откажат от вредния навик. РЗИ Пазарджик призовава пушачите от областта да се присъединят към световната инициатива, дарявайки средства за реализиране на  благородна кауза /лечение на болно дете, боядисване на спортна площадка и др./.

петък, 9 ноември 2012 г.

9 ноември 2012 г. - ден на нациоанален траур
 По повод обявения от правителството ден за национален траур - 9 ноември 2012 г., петък, във връзка с кончината на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Максим, кметът на община Ракитово издаде заповед, с която се забранява провеждането на весели тържества и събития на територията на общината.
   В деня на опелото и погребението на Патриарх Максим националният флаг на държавните институции ще бъде свален наполовина.