сряда, 21 ноември 2012 г.

Община Ракитово успешно изпълнява дейностите по проект за енергийна ефективност 
 Община Ракитово в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 год.”, успешно стартира реализацията на проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”. Това стана ясно на провелата се пресконфернция в залата на общината на 21 ноември.

Дейностите по проекта целят създаването на благоприятна и здравословна среда за отглеждане и обучение на деца в обединеното детско заведение „Митко Палаузов”в Ракитово, целодневната детска градина „3-ти март” в Дорково,  както и в оздравителното средно-образователно училище „Христо Смирненски” в общинския град. Подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за отопление са сред стратегическите приоритети на инициативата, финансирана по Оперативната програма.

След проведено обстойно проучвяне на сградите, експертна оценка и анализ са изготвени технико-икономически обосновани предложения за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и е съставен план за въвеждане в експлоатация на избраните мерки. В рамките на първия етап на реализация на проекта в ОСОУ „Христо Смирненски” протичат активни процеси по саниране на сградата и е подменена дограмата, а в ОДЗ „Митко Палаузов” в Ракитово е подменена дограма  и фасадата е готова на 90%. В ЦДГ „3-ти март” в Дорково е сложен фибран и се работи и върху вътрешната изолация.

С въвеждането на енерго-спестяващите методи в сградите на учебните заведения температурните стойности през зимните месеци ще достигнат желаните 18.5 градуса в училището и 20 градуса в детските градини. Ще се постигне и равномерно отопление на коридорите и мокрите помещения. Здравословната и комфортна среда, която ще бъде създадена в учебните заведения след модернизацията им ще съдейства за подобряване на общия социален статус на населението и мотивиране на квалифицираните кадри да продължат да работят в съответните учебни заведения, което от своя страна ще е основа за постигане на устойчиво развитие на местната общност. 

Проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово” ще се реализира в периода ноември 2012 - април 2013 год.