четвъртък, 29 август 2013 г.

Обучение на персонала на Звено за социални услугиПРОЕКТ BG051PO001-5,1,04
„ Помощ в дома”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
    съфинансирана от Европейския социален фонд 
   на Европейския съюз       На 23, 24 и 25-ти август 2013г. в Ракитово се проведе надграждащо обучение по  проект „Помощ в домашна среда”. Обучението е разписано в Дейност 2 - „Обучение на персонал на Звено за социални услуги” .
В обучението бяха включени 46 участници от персонала на звеното за социални услуги, които  придобиха конкретни знания и умения. В края на обучението те положиха изпит под формата на тест. Целта на надграждащото обучение е да се повиши  капацитета на доставчиците, и  се постигне  обмен на опит. Всички 46-тима участници в обучението получиха сертификати.
За качественото изпълнение на дейността Община Ракитово възложи обучението да се проведе от доказана фирма-доставчик на социални услуги,  разполагаща с набор от експерти, работещи в социалната сфера и притежаващи опит в работата по проекти по ОПРЧР, както и организирали и провеждали обучения за преки доставчици на социални услуги.


понеделник, 26 август 2013 г.

Преди 130 години в Ракитово пристига първата учителка - баба Неделя Петкова
130 години от установяването на първата учителка в Ракитово - баба Неделя Петкова, се навършват в началото на тази учебна година. Това се случва в далечната 1883 г.  Сто години по-късно, през учебната 1983/1984 г., е открита и новата сграда на СОУ „Св. Кл. Охридски”. Два повода, които ръководството на училището, със съдействието на Общината и читалището ще отбележат подобаващо на 1 ноември – Денят на народните будители. Всички будни наши съграждани могат да се включат в подготовката за събитието. Коя е Неделя Петкова?

Неделя Петкова Караиванова е родена през 1826 г. в гр. Сопот. Моминското име е Неделя Делюва Гульова. Получава елементарна грамотност по Ланкастърски метод-взаимоучителната метода в Сопотския девически манастир. По препоръка на Найден Геров става учител в новооткритото девическо училище в София (1858-1861),  където работи със Сава Филаретов. По-късно е учителка в Самоков (1862-1864), Кюстендил (1864-1865), Прилеп (1865-1866), Охрид(1868-1869), Велес (1870-1871).

В Прилеп организира за първи път честване на празника на Светите братя Кирил и Методий, а във Велес се включва в местния революционен комитет. След разкриване на участието и в комитета, тя е изгонена от града и с подкрепата на Зографския манастир основава смесено българско училище във Вардарския квартал на Солун.

Участва в борбата на местното население срещу гъркоманите, създава женски и благотворителни дружества, съдейства за изпращането на български девойки на учение в Русия. След Освобождение на България през 1878 г. живее в Кюстендил, а през 1879 година се заселва в София. През 1883 г. се установява в Ракитово, където е първата учителка в сегашното СОУ „СВ. Кл. Охридски”.  Умира в София на 1 януари 1894 г.

четвъртък, 22 август 2013 г.

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ПЕЩЕРНА ЕКСПЕДИЦИЯ В РАКИТОВО
В края на август 2013 г. ще се проведе пещерна експедиция „Терра Бесика – 2013”. Това е втората пещерна експедиция в района на Ракитово, за която са поканени за участие всички пещерни клубовe в страната. Организатори са Сдружение СУТКЯ и Българската федерация по спелеология. Експедицията се основава на базата на проект на Сдружението, свързан с докартиране на пещерата Лепеница. Тази пещера е картирана няколко пъти, като последното картиране е от колектив с ръководител инж. П. Трантеев в периода 1970 – 1972 г. Картирани са около 750 метра, а дължината й е около 1250 метра. В тази дължина се включват трите етажа на пещерата. Очевидна е необходимостта от докартиране, още повече, че Лепеница е жива, подземната река в нея променя непрекъснато първия воден етаж. Пещерняците от СУТКЯ се надяват, че един по-задълбочен оглед може да спомогне и за откриване на втори изход от Лепеница.
За осъществяване на експедицията пещерняците от Ракитово се надяват на съществена подкрепа от другите клубове, членуващи в БФСп, както и на малка финансова помощ от Федерацията. За картирането е необходима специализирана екипировка, която да бъде осигурена от идващите за експедицията пещерняци от другите клубове в страната. Базовият лагер ще се установи в района на местността Качаков чарк, като идеята е той да бъде близо до Лепеница и до Водната пещера в местността Тупаров чарк. Идеята е, ако пристигнат повече пещерняци и има възможност да се работи на два фронта, да се работи и по отводняването на Водната пещера на Тупаров чарк.
Създаването на Пещерното дружество в Ракитово през 1930 г. е имало за задача да работи за проучването на пещерите в района и най-вече на пещерата Лепеница. Тази задача все още не е изпълнена, защото Лепеница е картирана наполовина, а и има още пещери около нея, които предстои да бъдат проучвани. Такива са Водната пещера, пащерата Поруха, Сухата пещера, чийто вход е бил затрупан при строителството на Баташкия водносилов път, понора в местноста Ремово, отвесните пещери в местността Чукура. Всички те са част от Родопския карст, който крие неподозираните красоти и богатства на един чуден подземен свят.

вторник, 20 август 2013 г.

Първа среща на род Чолак (Яневи)-Ракитово

За мероприятието разказва главният виновник за организирането му – Георги Янков Попчев


На 3 август 2013 г. в Ракитово се проведе старателно подготвяната повече от година и очаквана с нетърпение среща на род Яневи. Родствениците се събраха пред  дома на Мария и Никола Михайлов Яневи. Настроението на всички беше в унисон с чудесния слънчев трети ден от август. Пряпорецът се издигна и Никола Янев засвири на акордеон хороводни песни. Млади и стари се хванаха на хорото и така стигнаха до читалище  „Будилник 1898”. Там се присъединиха  и  други представители на рода, както и от сродени родове. След фотосесията пред сградата на читалището, във фоайето бе открита изложба с родословното дърво, фототабла  и кът с битови предмети – шевици, ръкоделия, аши, китеници, плетки, носии и др. Родословното дърво предизвика голям интерес – в него събрах  имената на 250 представители по права линия ( общо рода с представителите на сродените родове е 347 души).  Изложените фототабла пък представяха семейни снимки на представители от първите поколения до днес. Основателите на рода са дядо Яне-роден през 1812 г. и починал на 105 години,  и баба Елена- родена през 1820 г. и починала на 100 г. В салона читалището с минута мълчание бе почетена паметта  на 38-те починали, след което прозвуча Химна на България. Тържествената част продължи с интересен доклад за историята,  подготвен от мен - Георги Янков Попчев, сроден с род Яневи от 41 години. Стана ясно, че основателите идват в Ракитово преди 1900 г. , а преди това са били в Гърция, Македония, Неврокопско, Бакица, Антон (Пирдопско) и др.  Дядо Яне и баба Елена имат 4 сина  - Никола, Димитър, Михаил и Георги. Интересен факт от живота на дядо Яне е този, че когато го ухапва змия по пръста, той го отрязва, за да не иде отровата в организма –оттогава фамилията става Чолак-Яневи. Основателите и техните деца отдавна са починали, а значителна част от тях през 30-тте годинина 20 век са заминали за Румъния (Южна и  северна Добруджа) и живеят в Букурещ, Констанца, Браила, Галац, Меджидия и др. Основно занимание (занаят) по онова време, с което са се препитавали членове на рода (посочено в архивите на Общината) са овцевъдството, снабдяване на ракитовци с прясно месо, овче мляко и сирене, касаплък, кираджийството с конете, дърводелство, производство на домашна боза и халва, хотелиерство, готвене и др. В доклада бяха включени и интересни истории от живота на първите поколения. Най-възрастната представителка на рода е Дафина Атанасова Семерджиева-на 86 г. , а най-младата – Яна Стефанова Паунова, родена на 18 юли 2013 г. във Велинград. Цитирани бяха и конкретни данни за 250-те представители от второ до шесто поколение - по права линия членове на рода са : 42 с висше образование, 6 с полувисше, 44 със средно, 29 с основно, 9 с начално, 10 са студенти, 26-ученици (без данни за заминалите в Румъния). Водеща в доклада бе и мисълта, че миналото е не само мост към днешния ден, но и завет към бъдещето. Официални гости на родовата среща и тържество бе кметът на общината Любомир Петков и Васил Янакиев – председател на дружеството на армъните от Велинград и Ракитово. Кметът поздрави представителите на рода, както и тези от сродените 55 рода и им пожела тези срещи да се превърнат в традиция. Васил Янакиев пожела на рода да бъде все така единен. След поздравите празничната програма продължи с изпълненията на представители от 6-то до 4-то поколение  на рода. Бурни аплодисменти си заслужиха Никола Янев-Чоли и най-малкия изпълнител Георги Михайлов Попчев, квартет, група за армънски  песни, танцови дуети, рецитал на стихове за родината, изпълнения на пиано и др.  Програмата приключи с изпълненията на музикалното семейство Зоя и Георги Минкови, специално дошли от Чикаго. След тържеството, празника продължи с обяд, много снимки, кръшни хора и положителни емоции. Родовата среща приключи със споделеното общо желание тези срещи да се превърнат в ежегодна традиция.

понеделник, 19 август 2013 г.

Фатме Чукалова и Силвия Медова спечелиха награда от „Надпяването" край Батак
Дуетът на Никола Янев-Чоли  - Фатме Чукалова и Силвия Медова спечелиха второ място от конкурса, проведен по време на събора за автентичен фолклор "Надпяването". Освен с по две самостоятелни песни под  музикалния съпровод на Никола Янев и  Юрий Ганев, момичетата се представиха и като дует. Именно тази комбинация се оказа печеливша и журито им отреди второ място в категория ‘”Дуети”. Девойките изпълниха "Да знам, либе ле" и "Откак сме се засакали". Фестивалното събитие се проведе на 17 и 18 август в местността „Надпяването” край Батак. Мероприятието се организира за втора поредна година и е по проект „Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ „Високи Западни Родопи” – Батак - Девин - Доспат и подпомагане устойчивото развитие на рибарските области”. Общата цел на проекта е свързана с повишаване разпознаваемостта на рибарската област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“, която е утвърдена национална дестинация за любителски и спортен риболов. Фолклорът е едно от средствата за повишаване на тази разпознаваемост според организаторите, и  с подобен род празници се предлага прекрасна възможност за участие в мероприятията с продукти за дегустация, които ще бъдат представени пред по-голяма аудитория. В същото време се предоставя възможност на многобройните любителски състави за фолклорни песни и танци от Рибарската област и Пазарджишкия регион да получат обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът  е  неизменна съкровищница на морални ценности, съхранени от предците.