четвъртък, 1 август 2013 г.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАКИТОВО ЗАРИБЯВА ЯЗОВИР БАТАК
         Във връзка с откриването на 15.06.2013 г. на сезона за риболов се установи, че на язовир “ Батак “ запасите от различни видове риба са намалели до критичния минимум. В сравнение с 2012 г. ситуацията е повече от тревожна – липсва бялата риба, костур, сом, пъстърва и дори най – разпространения вид – каракудата. Шаранът  има единични изяви!

          Такова състояние на този прекрасен водоем не се помни!

          Местна инициативна група организира събирането на средства за закупуване на зарибителен материал.  Има уверение от кмета  и Общински  съвет Ракитово за оказване на помощ – финансова и логистична за провеждане на мероприятието. Осигурено е медийното отразяване на кампанията и съдействието на органите на ИАРА и горските власти. Предстои среща с представители на Общините Батак и Велинград и местните ЛРС за подкрепа и съдействие на благородната инициатива.

            Желание да окажат финансова помощ изразиха собственици на

фирми, туристически обекти, представители на риболовната общност и граждани! Вече са налице първите постъпления, уточняват се цени и условия по доставката на зарибителния материал.  

            Призоваваме всички любители на риболова , туризма , собственици на обекти , представители на държавни институции както и гражданите на прилежащите общини да се включат в инициативата

по зарибяването на язовир “ Батак “ и възстановяването на славата му като водоем със значителни рибни запаси и изключителни вкусови

качества. Така ще помогнем за превръщането му в привлекателна туристическа дестинация.  За контакти :

GSM: 0887 428 696 , тел. 03542 20 24Георги Пелев - Директор дирекция “ Специализирана администрация “ - Община Ракитово