четвъртък, 22 август 2013 г.

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ПЕЩЕРНА ЕКСПЕДИЦИЯ В РАКИТОВО
В края на август 2013 г. ще се проведе пещерна експедиция „Терра Бесика – 2013”. Това е втората пещерна експедиция в района на Ракитово, за която са поканени за участие всички пещерни клубовe в страната. Организатори са Сдружение СУТКЯ и Българската федерация по спелеология. Експедицията се основава на базата на проект на Сдружението, свързан с докартиране на пещерата Лепеница. Тази пещера е картирана няколко пъти, като последното картиране е от колектив с ръководител инж. П. Трантеев в периода 1970 – 1972 г. Картирани са около 750 метра, а дължината й е около 1250 метра. В тази дължина се включват трите етажа на пещерата. Очевидна е необходимостта от докартиране, още повече, че Лепеница е жива, подземната река в нея променя непрекъснато първия воден етаж. Пещерняците от СУТКЯ се надяват, че един по-задълбочен оглед може да спомогне и за откриване на втори изход от Лепеница.
За осъществяване на експедицията пещерняците от Ракитово се надяват на съществена подкрепа от другите клубове, членуващи в БФСп, както и на малка финансова помощ от Федерацията. За картирането е необходима специализирана екипировка, която да бъде осигурена от идващите за експедицията пещерняци от другите клубове в страната. Базовият лагер ще се установи в района на местността Качаков чарк, като идеята е той да бъде близо до Лепеница и до Водната пещера в местността Тупаров чарк. Идеята е, ако пристигнат повече пещерняци и има възможност да се работи на два фронта, да се работи и по отводняването на Водната пещера на Тупаров чарк.
Създаването на Пещерното дружество в Ракитово през 1930 г. е имало за задача да работи за проучването на пещерите в района и най-вече на пещерата Лепеница. Тази задача все още не е изпълнена, защото Лепеница е картирана наполовина, а и има още пещери около нея, които предстои да бъдат проучвани. Такива са Водната пещера, пащерата Поруха, Сухата пещера, чийто вход е бил затрупан при строителството на Баташкия водносилов път, понора в местноста Ремово, отвесните пещери в местността Чукура. Всички те са част от Родопския карст, който крие неподозираните красоти и богатства на един чуден подземен свят.