петък, 16 август 2013 г.

СТАРТИРА РАЗДАВАНЕТО НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ДЕКОДИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА
Дирекция „Социално подпомагане”-Ракитово уведомява лицата и семействата, получили целева помощ за отопление, съгласно Наредба РД 07-5/2008 година за отоплителен сезон 2012/2013 година в размер на 328,60 лв, че:
СЧИТАНО ОТ 05.08.2013 Г.
СТАРТИРА РАЗДАВАНЕТО НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ДЕКОДИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА МС 604/13.07.2012 Г.
Раздаването ще се извършва в пощенската станция-Ракитово по предварително изготвен график от 13.00 до 16.00 часа.
Ваучерите ще се получават лично от правоимащите лица срещу представена лична карта  и попълнена декларация по образец, която се предоставя от служителите на Дирекция „Социално подпомагане”.
Ваучерите се предоставят и на упълномощени лица, които представят нотариално заверени пълномощни.
Необходимо е в декларацията да се попълва вярно и без поправки, тъй като за всяко лице се предоставя само една декларация.
Гражданите ще получават самите декодиращи устройства в магазинната мрежа. За област Пазарджик е определен магазин „Зора”-Пазарджик.
По никакъв начин не трябва да се нарушава целостта на ваучера.