понеделник, 29 декември 2014 г.

Удължено е действието на проект „И аз имам семейство”Екипът по проекта
    Срокът за изпълнение на Проект „И аз имам семейство", схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, който Община Ракитово реализира вече трета  година, е удължен с пет  месеца и се променя на 31.05.2015 г. (съгласно първоначалният договор дейностите трябваше да приключат в края на м. октомври 2013 г.). Удължаването на проекта е съгласно Заповед №РД08-56/19.12.2014 г. на ръководителя на Договарящия орган в рамките на първоначално утвърдения. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето” в партньорство с 82 общини на територията на цялата страна. Община Ракитово е партньор по проекта.
      Показателите за изпълнение на проекта отдавна са надхвърлени - 19 са утвърдените професионални приемни семейства. До момента през услугата “приемна грижа” по проект «И аз имам семейство» са преминали 20 деца. От тях 14 деца са: осиновени – 9; реинтегрирани – 2; настанени в ЦНСТ – 2; настанено в друго приемно семейство - 1. В момента  при професионални приемни семейства се отглеждат 6 деца. Предоставянето на услугата от общината  допринася и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции и осигуряване на заетост за безработните семейства.

сряда, 24 декември 2014 г.

Поздравителен адресУважаеми жители на Община Ракитово,


В навечерието на най-светлия празник-Рождество Христово,
се обръщам към Вас с най-искрени благопожелания за здраве, сили
и ползотворни дела.
Нека Бог Ви дари с мъдрост, истина и много любов.
Пожелавам Ви хубави, добри и светли дни
и нека посрещнем новата 2015 г. изпълнени с надежди за успех,
щастие и благоденствие.


Любомир Петков,
Кмет на Община Ракитово

вторник, 23 декември 2014 г.

Конни състезания в КостандовоКонни състезания

ще се проведат

 на 28 декември, от 9,00 часа
в Костандово

Състезанията ще се проведат в три категории:
1.       Малка Орта
2.       Голяма орта
3.       Баш

Записване на място

Осигурен е паричен награден фонд

Организатори: Община Ракитово
и спомоществователи

понеделник, 22 декември 2014 г.

Излъчиха победителите в конкурса за есе „Толерантни ли сме към различните от нас?”  На 5 декември Любомир Петков - Кмет на Община Ракитово награди участниците в конкурса за есе „Толерантни ли сме към различните от нас”. Инициативата бе по повод 16 ноември - Международен ден за толерантност. Есетата бяха оценени от комисия, назначена със Заповед № ЛС-Н 112/ 21.11.2014 г. на кмета на Община Ракитово. На първо място бе класиран Теодор Красимиров Георгиев - 12-ти клас ВУИ „Ангел Узунов”. Втора стана Михаела Сергеева Кочева – 7-ми клас ОУ „Христо Ботев”. Трето място зае Гергана Красимирова Прагова - 12-ти клас СОУ „Св. Климент Охридски”. Четвърто място зае Радостин Любомиров Петков - 12-ти клас СОУ „Св. Климент Охридски”.
     Авторите на най-добрите четири есета получиха награди и грамоти. Всички останали участници получиха грамоти и поощрителна награда за участие в конкурса. Темата на литературния конкурс провокира участниците да демонстрират знанията си за културата и бита на отделните етноси в България като част от антидискриминационната политика на страната ни; да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане и разбиране за толерантност, равнопоставеност и приятелство като пример за ежедневните им.