понеделник, 22 декември 2014 г.

Излъчиха победителите в конкурса за есе „Толерантни ли сме към различните от нас?”  На 5 декември Любомир Петков - Кмет на Община Ракитово награди участниците в конкурса за есе „Толерантни ли сме към различните от нас”. Инициативата бе по повод 16 ноември - Международен ден за толерантност. Есетата бяха оценени от комисия, назначена със Заповед № ЛС-Н 112/ 21.11.2014 г. на кмета на Община Ракитово. На първо място бе класиран Теодор Красимиров Георгиев - 12-ти клас ВУИ „Ангел Узунов”. Втора стана Михаела Сергеева Кочева – 7-ми клас ОУ „Христо Ботев”. Трето място зае Гергана Красимирова Прагова - 12-ти клас СОУ „Св. Климент Охридски”. Четвърто място зае Радостин Любомиров Петков - 12-ти клас СОУ „Св. Климент Охридски”.
     Авторите на най-добрите четири есета получиха награди и грамоти. Всички останали участници получиха грамоти и поощрителна награда за участие в конкурса. Темата на литературния конкурс провокира участниците да демонстрират знанията си за културата и бита на отделните етноси в България като част от антидискриминационната политика на страната ни; да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане и разбиране за толерантност, равнопоставеност и приятелство като пример за ежедневните им.