петък, 19 декември 2014 г.

Работна среща по проект „И аз имам семейство”


    Работна среща между екипа по проект „И аз имам семейство” и приемните родители се проведе на 17.12.2014 г. в залата на Община Ракитово.  На срещата присъства и кмета на общината Любомир Петков.  Целта на мероприятието беше отчитане постигнатите резултати по реализирането на проекта от стартирането му през ноември 2011 г. до момента. Дейността по проекта за целия период на изпълнение бе представена от социалните работници ЕПГ чрез презентация. Предстои разработването и въвеждането на единен финансов стандарт за приемната грижа, заяви по време на дискусията г-н Петков. Така Общината и социалните служби ще имат възможност по единни критерии да търсят, обучават и подкрепят приемни родители. Работната среща премина в духа на добрия тон и активното участие на всички присъстващи, които имаха възможност да получат отговори на някои въпроси, да споделят своите проблеми и притеснения, свързани с предоставяне на услугата приемна грижа.