вторник, 16 декември 2014 г.

Ракитово част от Родопска приказка

    На 15 декември в Пещера беше представен резултата от проект „Родопска приказка”, междувременно вече презентиран в Лондон, Лайпциг и Пампорово. На пресконференцията, на която бяха представени трите туристически пакета, присъстваха представители на трите общини - Пещера, Батак и Ракитово, представители на културните институции, такива на бизнеса и на туристически агенции.
    На мероприятието бе изтъкнат благоприятният факт, който дава оправдани надежди, че нашият регион ще се радва на сериозен интерес, а именно, че два от обектите от родопската приказка получиха национално признание. Това са крепостта „Перистера”, която след националната награда за сграда, която получи, бе класирана и в тройката на конкурса „Чудесата на България” и ракитовският „Плиоценски парк”-Дорково, който получи национално признание и награда от МРР преди броени дни. Бяха презентирани разработените и диверсифицирани в изпълнение на проекта 32 туристически пакета, разработени в десет тематични линии: „Земята до човека“, „Свещената планина“, „Долината на светците“, „Крепостите на Родопите“, „Приключението Родопи“, „Автентичните Родопи“, „Живата култура/Събитиен туризъм“, „Живата култура/Кулинарен туризъм“, „Събитиен туризъм“ и „Екстремен туризъм“. В рамките на конференцията бяха излъчени рекламните клипове, които се излъчват и по националната телевизия БНТ 2 и промоционален филм за дестинацията „Родопска приказка“, изработени в изпълнение на проекта.                
    Проектът “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово” е реализиран в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/013 по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г.