четвъртък, 21 август 2014 г.

Поредният проект по оперативна програма „Административен капацитет” ще изпълнява Община Ракитово

    Поредният проект  по оперативна програма „Административен капацитет” ще изпълнява Община Ракитово. Договорът, подписан на 13.08.2014 г., е с регистрационен номер М13-22-115/13.08.2014 година и е по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14.  Проектът е „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”. Общата му цел е повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в Oбщина Ракитово, а специфичните цели - повишаване на компетентността им и подобряване на мотивацията, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
    Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта, ще повишат квалификацията и професионализма на Oбщина Ракитово. С осъществяването на проекта ще се удовлетворят потребностите на целевата група от придобита по-висока степен на различни умения и способности, което ще спомогне за предоставяне на качествени публични услуги на Oбщината.
    Благодарение на реализирането на проекта, Oбщината ще бъде адаптирана към потребностите и ще усъвършенства своята работа. Проектът ще допринесе за развитие на компетентността на служителите в общината, което ще доведе до повишаване на ефективността на местната власт и до по-добро обслужване на населението.
  Стойността на проекта е 47 546,06 лв. , а продължителността му - 12 месеца.

сряда, 20 август 2014 г.

Община Ракитово приключи обучение по английски език

На 19.08.2014 г. община Ракитово приключи последното обучение по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Общата стойност на проекта възлиза на 87261,94лв. 

Обучението бе по английски език и се проведе в периода 30.04.2014 – 19.08.2014год. с продължителност 150 учебни часа. В него бяха включени 15 служители на общината. Преминатият курс на обучение има за цел да подобри работата на общинската администрация и да осигури модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.
Знанията, придобити по време на езиковия курс бяха проверени чрез тест, след който на участниците бе издаден сертификат за успешно преминат курс на обучение.

петък, 8 август 2014 г.

За шестнадесети път проведоха традиционния международен фестивал за автентичен фолклор в Дорково

На 2-ри и 3-ти август в Дорково се проведе за шестнадесети път традиционният международен  фестивал за автентичен фолклор.  Откриването и традиционното дефиле се състояха на 1 август.  Мрачното време не попречи дорковската гордост “Овчарска песен” да поведе шествието, в което се включиха  чуждестранните гости от Франция, Албания, Норвегия и Сърбия.
Официални гости на откриването бяха народният представител от Коалиция за България Йордан Младенов, зам.-областният управител Диана Варникова-Милчева, кметът на Община Ракитово  Любомир Петков, председателят на Общински съвет-Ракитово Валентин Хаджимосков, кметът на Велинград Иван Лебанов, кметът на Костандово Ясен Шишеков, председателят на БСП и общински съветник Нина Димова и представителите на българската секция към Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО - ЦИОФФ България: акад. Иван Тодоров, Виолета Николова, Борис Вълков и Крум Георгиев. Химните на България и ЕС прозвучаха в изпълнение на Градския духов оркестър на Ракитово с диригент Никола Янев-Чоли, а деца от Дорково с народни носии пуснаха балони в цветовете на държавите-участнички.
Като домакин и председател на организационния комитет на фестивала кметът на Дорково Николай Ковачев пожела на всички да успеят да открият своето място в празника, а фестивалът да върви по вода и с много слънчево настроение. С поздрави към участниците и гостите се обърнаха още кметът на Ракитово Любомир Петков и народният представител Йордан Младенов, а поздравителни адреси изпратиха председателят на Народното събрание Михаил Миков, ЦИОФФ България и областният управител Иван Йорданов. Впечатляващ поздрав към всички, дошли в Дорково, отправи младото дарование от ансамбъл “Овчарска песен” - Кристина Попова, която изпълни емблематичната за нашия край “Шари мома шарен чорап”.
Първи на площада на Дорково показаха своите фолклорни традиции гостите от Франция в стилни костюми в черно и бяло, последвани от темпераментните албанци в народни носии с пискюли, снажните скандинавци от Норвегия и емоционалните танцьори от Сърбия. Концертът продължи до късно в петък вечерта, а още рано в събота Дорково отново бе изпълнено с музика, песни и танци. До късно вечерта в неделя пред читалище “Св.Св. Кирил и Методий 1919” се представиха близо 2000 участници от България и още 5 европейски държави.
За  16-ти пореден път  дорковският  фестивал събра  тези, които ценят автентичния фолклор и изгради невидими връзки между тях – основани на вярата в традицията и корените.

 четвъртък, 7 август 2014 г.

Община Ракитово приключи обучение по английски език

На 19.08.2014 г. община Ракитово ще приключи последното обучение по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Общата стойност на проекта възлиза на 87261,94лв. 
Обучението е по английски език и се проведе в периода 30.04.2014 – 19.08.2014год. с продължителност 150 учебни часа. В него бяха включени 15 служители на общината. Преминатият курс на обучение има за цел да подобри работата на общинската администрация и да осигури модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.
Знанията, придобити по време на езиковия курс бяха проверени чрез тест, след който на участниците бе издаден сертификат за успешно преминат курс на обучение.

петък, 1 август 2014 г.

Ансамбъл “Бояна” посрещат гости от Лос Анжелис


За четвърти път самодейците от ансамбъла за изворен фолклор ”Бояна” при НЧ ”Просвета-1919" посрещат студенти от университетa в Лос Анжелис, които изучават български автентичен и обработен фолклор и балканска музика, водени от Цветанка и Иван Варимезови - преподаватели в същия институт.
Гости на срещата бяха и народната певица от “Мистериите на българските гласове” и вокален педагог д-р Бинка Добрева, преподавател в Югозападния университет в Благоевград, заедно с акордеониста Александър Райчев. След представянето на автентични песни от Чепинския край, както и стари костандовски песни, които гостите записаха и бурно аплодираха, дойде ред и на Бинка Добрева. Тя изпя популярни български песни, както и класиката “Даньова мама”, и още песни от костандовци и гостите от Америка с обработен български фолклор начело с гайдаря преподавател Иван Варимезов и с подкрепата на вокалната педагожка Цветанка Варимезова.
Гостите бяха посрещнати по стара българска традиция с хляб и сол и дарени с ръчно ткани костандовски кърпи, наречени ”нишан”. След това срещата продължи в местния ресторант, където имаше местни специалитети и гозби, приготвени от самодейците, както и традиционните за нашия край песни и български хора. Интересно беше и това, че една от десетте студентки от Лос Анджелис беше пристигнала в Ксотандово с 4-месечната си дъщеря (на снимката).

Пламен Киселов, секретар на НЧ “Просвета-1919”

Публично обсъждане на отчета на бюджета се проведе в РакитовоПублично обсъждане на отчета на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2013 г.  на Община Ракитово се проведе на 1-ви август от 14,00 часа в залата на Общинският съвет.Публикуваме резюме на доклада, данните, изнесен от зам.-кметът по финансите в присъствието на  председателя на Общински съвет-Ракитово, общинска администрация и граждани. Целият доклад е публикуван на сайта на Общината  www.rakitovo.info.              Бюджетът на община Ракитово за 2013 година, приет с Решение №273/05.03.2013 година е 8228390 лв., от които за държавни дейности  5215170 лв., за дофинансирани от общинския бюджет държавни дейности 17500 лв., за общински дейности – 2995720  лв.

              Основните изменение на бюджета през годината са в резултат на промени, свързани с разчети с централния бюджет. Най- голямото изменение е от получения трансфер от ДФЗ в размер на 3718923 лв., с които се погаси безлихвения заем към РБ в размер на 1909464 лв. и се разплатиха задължения към изпълнителя на проекта по програма САПАРД в размер на 1809459 лв.

С решения на ОбС се увеличиха собствените приходи на общината с 153902 лв. от продажба на земя, от които с 11750 лв.  се увеличи плана на капиталовите разходи за изготвяне на работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа в кв.Запад, с 48000 лв. за закупуване на сметосъбирачка за общината, с 83752 лв. за изграждане на многофункционална спортна площадка и с  10400 лв. и се увеличи плана за капиталови разходи в кметство Костандово за изготвяне на „Работен проект за реконструкция и благоустрояване на част от тротоарна настилка по улици „Христо Ботев”, „Васил Левски”, „Яне Сандански” в гр.Костандово”.

              Изпълнението на приходите по бюджета на общината към 31.12.2013 година възлиза на 92.69% спрямо годишния план, от които собствените приходи се изпълняват на 81,85 %, а субсидиите   – на 100%. През 2013 година по бюджета на общината сме получили дългосрочен заем от  „ФЛАГ” ЕАД в размер на 1746268 лв. за изпълнение на два проекта по ОП „Регионално развитие”- „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в община Ракитово чрез адаптация на палеонтологично находище в с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” и „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Ракитово”. От тези средства е предоставен заем от бюджета на общината към извънбюджетните сметки в размер на 669994 лв. и трансфер в размер на 932627 лева. През 2013 година на „ФЛАГ” ЕАД е възстановен част от заема в размер на 344921 лв. Общината своевременно внасяше дължимите вноски към „ФЛАГ” ЕАД и от централния бюджет получихме целеви трансфери  41302 лв. за компенсации  за част от лихвите и таксите, които заплаща общината като за нас това е 90% от задължението ни.

Изпълнението на разходната част на бюджета  възлиза на 92,69% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 93%,  а за общинските дейности  на 94,86%.

В дофинансирането на държавните дейности има възстановени разходи от предходната година в размер на 120830 лв. от възстановени средства за възнаграждения по ОП „Развитие”, които са  изплатени с бюджетни средства през 2012 година.

Изпълнението на плана за  капиталовите разходи  е  95,70%. Най-голямо е неизпълнението на обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито”, който се довършва през 2014 г. Като преходни обекти за 2014 година остават и „Оборудване на учебни зали в трите училища – „Христо Ботев” Ракитово и с. Дорково и „Неофит Рилски” гр. Костондово” и „Доставка и монтаж на хидравличен асансьор в ЦРСИХУ”. Плана за целевата субсидия се изпълнява на 100%.

През  2013 година община Ракитово  работи  по следните проекти и програми:

1. ОП „Човешки ресурси”-

-  проекти „Подкрепа за достоен живот”;

-„Приеми ме”;

-схема „Развитие”;

-„Помощ в домашна среда” ;

-„Административен капацитет”- подприоритетни оси 1.1, 1.3 и 2.2, а общинските училища и детски градини работят по  проект „Успех”, „Включващо обучение” и „Квалификация на педагогически специалисти”.

2.ОП „Регионална развитие”

- проект „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в община Ракитово чрез адаптация на палеонтологично находище в с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” ;

- Създаване на европейски облик  на  образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”.

3. Европейски земеделски фондове.

-програма „Училищен плод”;

-„Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и детски площадки, доставка на оборудване и съоръжения към тях на територията на община Ракитово”;

-„Реконструкция, рехабилитация  и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населените места на община Ракитово”;

-„Рехабилитация, реконструкция на общински път PAZ 1181 Дорково – яз. Стена Батак, км.  7+400 – 18+000/локален км. 0+000 – 10+600/“ и  „Изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик“;

-„Изграждане на кула за пожароизвествяване”;

-„Реконструкция и подобряване на сградния фонд на читалище „Будилник”- гр.Ракитово и читалище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Дорково”.