петък, 31 януари 2014 г.

Приет е Бюджет 2014 г. на Община РакитовоНа 30 януари се проведе първото заседание за 2014 г. на Общински съвет–Ракитово. На него с малки промени бе приет Бюджет 2014 г. в рамките на 7 777 096 лв. Приета бе и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ракитово. Общинските съветници гласуваха вот на доверие на ВКТВ-ЕООД, за тегленето не кредит в размер до 40 000 лв., за закупуването на нов багер. С промяна в Наредбата бяха утвърдени таксите за ползване на новостроящата се мултифункционална спортна площадка в СОУ „Хр. Смирненски”. През учебната година - до 15.00 часа, площадката ще се ползва безплатно, по график от всички общински училища. През останалото време, както следва:

-         в делнични дни по време на учебната година след 15.00 часа;

-         в почивни дни по време на учебната година от 10.00 до 19.00 часа;

-         и  по време на летния сезон от 10.00 до 21.00 часа:

Ще се заплаща такса в размер на 10.00 лв. на час -  за футболното игрище, баскетболното игрище и за тенис игрището.

Гласувани бяха и някои допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, свързани с извършване на услуги по гражданско състояние.  Дадено бе едно разрешение за изработването на ПУП, както и бяха взети няколко решения, свързани с разпореждане с общинска собственост. И този път съветниците не изневериха на традицията и гласуваха и няколко предложения за отпускане на финансова помощ на крайно нуждаещи се. Общински съвет-Ракитово гласува и новата промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация– заплащането на общинските съветници да представлява 70 % от средната месечна заплата общинска администрация.

сряда, 29 януари 2014 г.

Надграждащ проект за обучение изпълнява Община ракитово


    На 29 януари, от 10.00 часа в залата на Общински съвет-Ракитово се проведе въвеждаща пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения”. Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритента ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съгласно сключен договор № 13-22-116/14.01.2014г. На пресконференцията, в присъствието на кмета на общината Любомир Петков бяха представени целите и заложените дейностите от ръководителя  Костадинка Янева. 
Общата цел на настоящия проект е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Ракитово. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация. Стойността на проекта е 87 261,94 лв. с продължителност- 9 месеца за периода 14.01.2014 – 14.10.2014г.

петък, 24 януари 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 
П О К А Н А
На 29 януари (сряда) от 10.00 часа в залата на Общински съвет-Ракитово ще се проведе
 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
по проект
„Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения”
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритента ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съгласно сключен договор № 13-22-116/14.01.2014г.
Стойността на проекта е 87 261,94 лв. с продължителност- 9 месеца за периода 14.01.2014 – 14.10.2014г.
Общата цел на настоящия проект на община Ракитово е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Ракитово. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и провеждане на надграждащи обучения и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация.

сряда, 22 януари 2014 г.

Община Ракитово очаква своите мениджъри за един денОбщина Ракитово за поредна година ще се включи в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от  Джуниър Ачийвмънт България.  Тази година мероприятието ще се проведе на 12 март 2014 г. Заявките за участие на младежи под формата на CV, мотивационно писмо и посочване на желана сфера за еднодневен стаж се подават на сайта на организацията http://mfd.jabulgaria.org/  Миналата година 12 ученика от СОУ „Св. Кл. Охридски” заеха ръководни длъжности в общинска администрация-Ракитово, а една ученичка стажува за един ден в Община Пазарджик. Инициативата  “Мениджър за един ден”се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В нея винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Инициативата е предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на университета - 16-23 годишни. Чрез тази симулативна трудова борса на “Джуниър Ачийвмънт” учениците придобиват и тренират уменията си да се представят и оценяват своята конкурентоспособност, а домакините от своя страна правят минипроучване на млади и перспективни кадри, които да бъдат поканени и за летни стажове.

Пресконфернеция по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация

СОУ „Свети Климент Охридски

         На 23.01.20134 г. от 13:00 ч., в залата на Общински съвет-Ракитово ще се  състои  регионална пресконференция за представяне на проект: „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация “, изпълняван по договор № BG051PO001- 4.1.05 - 0195, финансиран по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Проектът  се изпълнява от Фондация „Европейски център за еко агро туризъм - България“,  в партньорство със  СОУ „Свети Климент Охридски” и ОДЗ „Митко Палаузов” в Ракитово.   Дейностите, техните цели и извършената работа до момента, ще бъдат представени от ръководителя на проекта и експерти към проектните дейности. В пресконференцията ще вземат участие и учители от СОУ „Свети Климент Охридски” и ОДЗ „Митко Палаузов” в Ракитово.