петък, 17 януари 2014 г.

Община Ракитово стартира дейностите по изпълнение на надграждащ проект за обучениеОбщина Ракитово започна дейностите по изпълнение на проект по оперативна програма „Административен капацитет” за надграждащо обучение. Проектът, договорът за който е подписан на 14.01.2014 г.,  е „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие на Община Ракитово с помощта на надграждащи обучения”. Дейностите по проекта са надграждащи обучения в Института по публична администрация, надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА, надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административни практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани” и надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” . Целта на проекта е повишаване на капацитета на служителите на общинска и кметските администрации. Срокът за изпълнение е 9 месеца, а сумата по проекта е 87 261,94 лв.  с ДДС.