понеделник, 13 януари 2014 г.

Общината с грамота за кампанията "Да изчистим България"Екологът на Общината Ангелина Узунова взе участие в работната среща във връзка с реализацията на кампанията „Да изчистим България” в област Пазарджик за 2014г. На срещата, която се проведе на 10 януари в областна администрация Пазарджик, нашата община беше отличена с грамота за участието и резултатите от изпълнението на кампанията.
На срещата бяха представени резултатите за областта и страната от миналата година, бяха дискутирани актуални теми, свързани с организирането на акции за почистване, проучване на замърсени зони и незаконни сметища,   организиране  и провеждане на предстоящата кампания и постигането на добра координация между всички  институции, фирми, организации и доброволци, които ще вземат участие в инициативата  „Да изчистим България” в област Пазарджик  и през 2014г.  
          
     Област Пазарджик е на шесто място в страната  по брой на доброволците участвали в кампанията „Да изчистим България за един ден” през 2013г. Общият брой на доброволците участвали в кампанията „Да изчистим България за един ден” през 2013г., в област Пазарджик е 19 715. Активността на населението  е била 7%, с два пъти повече в сравнение с 2012г. В областта в кампанията са участвали 112 фирми и ведомства, 147 училища, 41 НПО, почистени са 42 маркирани места от картата на замърсените зони и 48 нерегламентирани сметища.
    Тази  година кампанията „Да изчистим България за един ден” ще се проведе на 26 април. През 2014 г. освен традиционните организатори, в подготовката на кампанията ще се присъединят и Националното сдружение на общините в Република България и Асоциацията на еколозите от общините в България, с което се очаква значително да се подобри организацията на дейностите по места.