вторник, 7 януари 2014 г.

Община Ракитово повишава квалификацията на IT-специалиста си по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово”Обученията за IT специалиста са по Дейност 1 - „Провеждане на обучения в Института по публична администрация". Обучението е дистанционно и стартира през месец ноември 2013 г. Заложени са 5 модула на обучение, които са заложени в договор № А12-22-53/28.03.2013 г. До момента експертът е преминал през три модула: ИТО-27-2013; ИТО-28-2013; ИТО-29-2013. Предстои усвояването на още два модула, като  дистанционното обучение ще продължи до средата на месец януари.
Общата цел на подписания договор „Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово” е повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Ракитово. Тази обща цел ще бъде постигната чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на тяхната мотивация.
Резултатите от изпълнението на проекта ще доведат до подобряване на работата на общинската администрация, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.