петък, 31 януари 2014 г.

Приет е Бюджет 2014 г. на Община РакитовоНа 30 януари се проведе първото заседание за 2014 г. на Общински съвет–Ракитово. На него с малки промени бе приет Бюджет 2014 г. в рамките на 7 777 096 лв. Приета бе и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ракитово. Общинските съветници гласуваха вот на доверие на ВКТВ-ЕООД, за тегленето не кредит в размер до 40 000 лв., за закупуването на нов багер. С промяна в Наредбата бяха утвърдени таксите за ползване на новостроящата се мултифункционална спортна площадка в СОУ „Хр. Смирненски”. През учебната година - до 15.00 часа, площадката ще се ползва безплатно, по график от всички общински училища. През останалото време, както следва:

-         в делнични дни по време на учебната година след 15.00 часа;

-         в почивни дни по време на учебната година от 10.00 до 19.00 часа;

-         и  по време на летния сезон от 10.00 до 21.00 часа:

Ще се заплаща такса в размер на 10.00 лв. на час -  за футболното игрище, баскетболното игрище и за тенис игрището.

Гласувани бяха и някои допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, свързани с извършване на услуги по гражданско състояние.  Дадено бе едно разрешение за изработването на ПУП, както и бяха взети няколко решения, свързани с разпореждане с общинска собственост. И този път съветниците не изневериха на традицията и гласуваха и няколко предложения за отпускане на финансова помощ на крайно нуждаещи се. Общински съвет-Ракитово гласува и новата промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация– заплащането на общинските съветници да представлява 70 % от средната месечна заплата общинска администрация.