понеделник, 3 февруари 2014 г.

Пресконференция по проект „Община Ракитово за организационно развитие”


П О К А Н А


На 05.02.2014 г. от 11.00 ч.в залата на Община Ракитово ще бъде представен проект „Община Ракитово за организационно развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Основната цел на проекта е да осигури единна администрация и да повиши ефективността на работните процеси в кметствата на общината.