петък, 28 февруари 2014 г.

Заключителна конференция по проект ,,Помощ в дома”


 Заключителна  конференция по проект ,,Помощ в дома” се проведе в залата на Община  Ракитово на 28 февруари 2014 г. В присъствието на кмета на общината Любомир Петков, ръководителят на проекта – зам. кметът Тодор Тодоров, изнесе заключителен доклад с постигнатите резултати.  Координаторът на проекта Светла Баева поясни, че след приключването му в края на месец март и след окончателното отчитане, тенденцията е дейностите да станат делегирани от държавата. Докато това се случи, Общината ще поеме процентно ангажимента за устойчивостта на проекта, обясниха от екипа.. Близо 50 са обслужваните лица по проекта, толкова са и ангажираните по предоставянето на услугата. Проект „Помощ в дома”  е по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04. Проектът е на стойност 228 069,18 лв. и стартира през месец март 2013 г.