четвъртък, 20 февруари 2014 г.

Община Ракитово стартира за шести път конкурса за Националната литературна награда „Милош Зяпков”
Община Ракитово за шести път ще проведе конкурс за  Националната  литературна награда „Милош Зяпков”. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в град  Пазарджик.
Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия,  хумор и сатира,  проза – късите форми(разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове.
Тази година Наградата ще се присъди за издадена през 2013 година книга.
Присъждането й  ще се определи от петчленно жури. Награденият автор получава грамота, плакет и парична сума от 1000 евро.
Националната литературна награда се съпътства от Награда на Кмета на
Община Ракитово. Тя се присъжда по предложение на комисията на автор на една от номинираните за Националната награда книги.
         Носителят на наградата на Кмета получава грамота, плакет и парична сума
от 300 евро.
За да се развива усета към художественото слово и творческите наклонности на младите поколения, Националната литературна награда  се съпътства от Конкурс на името на Милош Зяпков, който се обявява между учениците от Пазарджишка област в следните раздели:
                  - За лирика                                                       една награда от 50 евро
- За хумор: басня, епиграми                      една награда от 50 евро
-  За проза: есе, разказ                                  една награда от 50 евро
Националната награда и наградите от съпътстващите конкурси ще се връчат на специално тържество в град Ракитово, което се провежда традиционно по време на празниците на града в началото на месец юли.

Крайният срок за получаване на предложенията в Община Ракитово е 30 март 2014 г. Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се  получат на адрес:

4640 гр. Ракитово

Главен експерт „Връзки с обществеността”

За Националната литературна награда „Милош Зяпков”


След приключване на конкурса книгите ще бъдат дарени на библиотеката към читалище „Будилник” в града ни.

За допълнителна информация – тел. 03542 3210,  budilnik_r@abv.bg