понеделник, 29 юли 2013 г.

Първа обща среща по проект „Помощ в дома”
   През месец  юли  2013 г. по  проект „Помощ в домашна среда”, с бенефициент Община Ракитово, стартира  дейност 7 „Изграждане на партньорска мрежа  в подкрепа на Звеното”. За тази цел екипът за организация и управление  на проекта организира първа обща  среща на 29.07.2013 г., предвидена за всички ръководители,  второстепенни разпоредители от Общината, работещи в сферата на социалните услуги, както и представители на НПО - организиции  с хуманитарна насоченост.
   Целта на тази дейност е да създаде местна група в подкрепа на звеното, за постигане на по-добра устойчивост на реализираните дейности след приключване на проекта.
  Първата  обща  среща цели структуриране на партньорската мрежа , както и  запознаване с целевите групи - обект на проекта. Презентиране на изпълнените дейности до настоящия момент ще се извърши от координатора на  проекта  Светла Баева.