петък, 26 юли 2013 г.

Община Ракитово стартира дейности по проект за близо 6 млн. лв.


 
Първа копка по Проект „Съвременен облик на община Ракитово- рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково – Дъното и изграждане  и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово” ще бъде направена на 1 август от 10:00 часа пред залата в Костандово и от 10:30 часа на пътя на излизане от Дорково. Проектът е по  Оперативна  Програма развитие на селските райони  2007-2013г., мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места” и на стойност 5 588 108 лв. Дейностите по интегрирания проект предвиждат  рехабилитация и реконструкция на общински път PAZ-1181 в участъка от село Дорково до местността Дъното на язовирна стена Батак с дължина 10602.32 м, както и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в град Костандово в многофункционална зала за борба, баскетбол и волейбол. Пътят до Дъното е построен през 1968 г. на трошенокаменна настилка и през годините на отделни места е полагана асфалтова настилка, която на места е силно компрометирана. Залата в Костандово в момента е само 197 кв.м. в общински имот от 1 553 кв.м.