четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Предайте старите си електроуреди
ОБЩИНА РАКИТОВО

СЪВМЕСТНО С

ЕЛТЕХРЕСУРС

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ПО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ - ИУЕЕО


ДО 5.12.2012 Г. ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ТАКИВА УРЕДИ, МОГАТ ДА ГИ ДОНЕСАТ В ОБЩИНАТА.

НА 5.12.2012Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ПРЕЗ ТРИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЩЕ МИНЕ МОБИЛЕН ПУНКТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИУЕЕО.

ЦЕЛТА НА МЕРОПРИЯТИЕТО Е ДА СЕ СПРЕ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОПАСНИ И ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА ОТПАДЪЦИ ЗАЕДНО С БИТОВИТЕ , КАКТО И ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЯХНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ.
                                     ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: GSM-0892/211293.