четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Мобилен кабинет за обща практика ще извършва прегледи на 20 ноември в РакитовоНа 12 ноември стартира кампания за изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012 – 2020 г./. В 15 области в страната ще работят мобилни кабинети за обща практика, педиатрични кабинети и кабинети за акушеро-гинекологични прегледи. С цел разширяване на пакета услуги, предоставяни по време на кампанията, ще се включат и мобилни медицински кабинети по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
В Ракитово мобилният кабинет ще бъде на 20 ноември.
Паралелно с кабинета по обща практика ще действа и мобилен медицински кабинет на РЗИ Пловдив, който ще предоставя безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.
В област Пазарджик кампанията се организира от РЗИ Пазарджик със съдействието на 7 здравни медиатори. В периода 19 – 29 ноември в мобилен кабинет за обща практика прегледи ще извършват д-р Николай Лалев и медицинска сестра Надя Чолакова.