сряда, 28 ноември 2012 г.

Ремонтират 5 улици в община Ракитово, по проект за 1 600 000 лв
 На 27 ноември кметът на община Ракитово Любомир Петков подписа договор  с ДФЗ за проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”. Проекта е на стойност 1 582 784 лв. Включени са следните под - обекти:
- ул. „ Александър Стамболийски” от о.т. 179 до о.т. 89 - гр. Ракитово, на която ще се направи реконструкция и рехабилитация;
- ул. „Райна Княгиня” от о.т. 10 до о.т. 60, гр. Ракитово - реконструкция и рехабилитация;
- ул. „Иван Клинчаров” между о.т. 23-85 и о.т. 82-292, гр. Ракитово ще бъде направена реконструкция на тротоарна настилка;
- ул. „Васил Левски” между о.т. 71 и о.т. 225 - гр. Костандово – също реконструкция на тротоарна настилка;
- ул. „Цепина”, с. Дорково –благоустрояване;
Предстои провеждането на обществените поръчки, съобщи кметът на общината.