петък, 23 ноември 2012 г.

Зам.министърът на МИЕТ Иво Маринов откри санираната сграда на СОУ „Св. Кл. Охридски” в Ракитово  Зам.-министърът на МИЕТ Иво Маринов и кметът на община Ракитово Любомир Петков прерязаха лентата на санираното училище „Св. Кл. Охридски” в Ракитово, на 23 ноември, в присъствието на областния управител д-р Дончо Баксанов и официални гости. 
 Зам.-министърът поздрави ръководството на общината за успешното реализиране на проекта. Той поясни, че това е един от 110 –те проекта в страната, които в момента се реализират съвместно с международния фонд „Козлодуй” и допълни, че след санирането се очаква да бъдат спестявани 440 мегавата ел. енергия. Зам.-министърът обясни, че през следващите пет години СОУ "Св. Кл. Охридски" ще трябва да представя доклади за реализираната икономия от използването на горива. Областният управител д-р Дончо Баксанов благодари на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за подкрепата и призова учениците и всички, които ще ползват обновените сгради да бъдат отговорни в опазването им. Кметът на общината Любомир Петков също благодари на министерството. Приветствие към гостите, учениците и учителите поднесоха директорът на училището Таня Гаралова.
Санирането на школото бе по подписано споразумение с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по линията на енергийната ефективност, заедно с фонд „Козлодуй”. Освен най-голямото училище в общината, санирани бяха и ОУ „Хр. Ботев”-Ракитово, НЧ „Просвета”-Костандово, ЦДГ „Славейче”-Костандово, ОУ „Христо Ботев”-Дорково. Празникът на 23 ноември бе двоен, защото откриването на обновената сграда почти съвпадна с патронния празник на школото, носещо името на Св. Климент Охридски. След офицалното откриване, гостите поднесоха цветя на паметника на Св. Кл. Охридски и разгледаха обновената сграда.  
  На мероприятието присъстваха народният представител Ангел Даскалов, зам.-областният управител на област Пазарджик Ваня Минкова, гл. експерт при РИО-Пазарджик Ваня Апостолова, председателят на общ.съвет-Ракитово Валентин Хаджимосков, общ. съветници.