четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще посети Ракитово
Зам.-министърът на МИЕТ-Иво Маринов ще присъства на патронния празник на СОУ „Св. Кл. Охридски”в Ракитово на 23 ноември. Зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма ще види и резултатите от санирането на школото. Работата беше по Споразумение от 16.11.2011г., подписано между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, по проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради”, и международен фонд „Козлодуй”.  Освен СОУ „Св. Кл. Охридски” бяха санирани още четири сгради в община Ракитово - ОУ „Христо Ботев”-Ракитово, НЧ „Просвета”-Костандово, ЦДГ „Славейче”-Костандово, ОУ „Христо Ботев”-Дорково.
       Най-голямото училище - СОУ „Св. Климент Охридски”-Ракитово съществува от 1865 г., а новата сграда е построена през 1985 г. Днес в нея учат 462 ученика, с 52 души персонал – 42 педагогически и 10 непедагогически.